A gyülekezet nélküli keresztyén élet.

2016.09.21 19:35

                    A gyülekezet nélküli keresztyén élet.

.Szerintetek miért van szükség gyülekezetre?Miért szükséges a gyülekezeti tagság? legalább 3 okot soroljatok fel...

1.Krisztus teste így válik láthatóvá a földön

2.Isten parancsolta

3.Ott erősödjünk,növekedjünk stb..

Talán emlékeztek még, hogy úgy 1-2 évvel korábban szolgáltam egyszer a szabad keresztyénség témakörében, tehát beszéltem arról, hogy kik is a szabad keresztyének, miét is ez a nevük, és kik is ők valójában. Ma viszont a gyülekezet nélküli keresztyén életről lesz szó, pontosabban  a gyülekezet nélküli keresztyénről, aki bár külsőleg talán úgy tűnik, hogy van gyülekezete, mert mondjuk eljár különböző gyülekezeti helyekre-alkalmakra, de  valójában ez az egész gyülekezetbe járás vagy gyülekezethez való tartozás csupán egy felszínes dolog a számára, semmi több.

Tehát van közöttük különbség nem is kevés, mert a szabadkeresztyén nem ugyanaz mint a gyülekezet nélküli keresztyén ezt azért leszögezném még az elején.

Manapság igen sok szó esik a látható és láthatatlan egyházról, mint tudjuk a láthatatlan egyházba tartozik minden keresztyén aki él vagy élt vagy élni fog ezen a földön, a látható egyház pedig...nos...hát elég szépen fel van darabolva és hát a bűn miatt mint tudjuk rengeteg részre van szabdalva. Sokan azt vonják le ebből a sok egyházból-felekezetből, hogy a látható egyházhoz való tartozás csupán külső formalitás, nem több, és éppen ezért nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy esetleg olyan gyülekezethez-felekezethez tartozzanak amely igyekszik hűen hirdetni......és megélni a hirdetett igét.

Ez a fajta szabados hozzáállás igen csak megfelel a mai kor keresztyéneinek, hiszen így nyugodtan tudnak hárítani ha esetleg egy gyülekezet vagy egyház nem éppen arról híres, hogy Isten igéjét követi, ilyenkor elmondják,hogy Ők bizony a láthatatlan és egyedüli igaz egyház tagjai csupán. Pedig aki közösséget vállal olyanokkal akik nyilvános bűnöket követnek el, azok maguk is ugyan olyan bűnösök.

És azt felejtik még el, hogy nem elég csupán másoknak folyamatosan azt mondogatni, hogy  én hívő vagyok, ha közben nem képes felvállalni hitének gyümölcseit más keresztyének előtt is. Nem meri ugyanis megmérettetni magát(fél,hogy könnyűnek találtatik)  Sajnos manapság olyan keresztyénség van kibontakozóban, hogy az ÉN kép már olyan erős lett, hogy minden csak arról szól, hogy:" Én így gondolom", hogy "más ne szóljon bele az életembe", "én ezt állítom magamról"...tehát a mai hívőt nem lehet és nem is szabad felelősségre vonni a bűneiért, és a hitét senki nem kérdőjelezheti meg. De ha az adott keresztyén egy hitvalló egyház, és egy hitvalló-hittartó gyülekezet tagja, akkor már van lehetősége, és el tud mozdulni a felfuvalkodott látszatkeresztyénség szintjéről. Mert sajnos ez a fajta magatartás sokszor csak látszatkeresztyénséget takar.

Az is sajnos, hogy sok olyan magányos keresztyén van világszerte, aki lényegében gyülekezet nélküli keresztyénséget él meg egymagában, de mint azt korábban említettem ő vagy ők mégsem szabad keresztyének, mert nem ellenzik sokszor a gyülekezeti életet, csak egyszerűen félvállról veszik. Természetesen vannak bizonyos helyzetek, mikor nem ők a hibásak abban, hogy nincs gyülekezetük, én nem azt mondom hogy nincs ilyen,  de sajnos a nagyobbik részben szándékosan nem keresnek maguknak megfelelő hitvalló gyülekezetet, mert úgy, elvannak magukban a megtérés után, és sokszor olyan is van, hogy mivel nem egy evangelizáció alatt tér meg valaki, hanem valahogy másként(pld hallgat egy igehirdetést kazettán) ezért nincs aki tanítást adjon át neki a gyülekezet fontosságáról...

Ami érdekes, hogy a Szentlélek akkor is munkálkodik az ilyen emberben, tehát tudja, hogy nem helyes gyülekezet nélküli keresztyénséget élni, de a számára ez így pont jó mert így pont kényelmes...

Jellemző még rájuk nézve,hogy nem szeretik ha bárki is megszólítja, megfeddi őket bármiért is vagy bármiben, és sajnos az is jellemző még rájuk, hogy sokszor úgy gondolják, hogy ők mindent tudnak,mindent ismernek az igéből, ismerik Isten elvárásait, tehát nincs szükségük tanításra sem. Talán még azt is lehet róluk mondani, hogy magas lóról néznek a többi emberre ,magukat igaznak és talán még szentnek is tartják, és elfelejtik azt az egyik legfontosabb dolgot, hogy a hívő és a hitetlen között nem az a különbség, hogy az egyiknek nincs bűne, a másiknak pedig van, hanem az, hogy az egyik elismeri a bűnét és kegyelemért, szabadulásért könyörög, a másik tagadja, és jól érzi magát benne. De lényegében ugyan úgy bűnös az egyik ember mint a másik.

Ilyenkor sajnos azt is képes az ember elfelejteni, hogy a megtérés nem csak az ember bűnös életének a végét jelenti, hanem egy új, Istennek tetsző élet megélésének is a kezdete. Tehát az egyik oldalról nézve a csúcson állunk, hiszen megtértünk, de a másik oldalról nézve ott állunk egy új életnek a kezdetén, az út elején.

Pál apostol azt tanította  a Korintusi gyülekezetnek az 1Kor 3,1-2 ben, hogy a frissen megtérteknek még tejre van szüksége, hogy növekedni tudjanak,hiszen még csak csecsemő keresztyén a frissen megtért ember, majd ha a tanítástól felnőtté válik, na akkor jöhet a kemény eledel a számára, amiről beszél a Zsidó levél 5,14

 A gyülekezet nélküli keresztyének úgy gondolják, hogy ha Vasárnaponként elmennek egy gyülekezet alkalmaira, ők akkor már nem gyülekezet nélküli keresztyének, hiszen elmentek az adott alkalomra, végighallgatták a prédikációt és még talán bizonyságot is tettek mások előtt a megtérésükről és talán még arról is beszéltek, hogy mily hatalmas dolgokat vitt az Úr végbe az életükben.

 A gyülekezeti élet viszont nem csak ebből áll, hogy bizonyságot teszünk néha másoknak...bár ez is egy fontos része az új életünknek, ugyanis aki egy gyülekezet tagja, annak teljes egészében ki kell vennie a részét a gyülekezet életéből, a munkájából, ahol csak segítséget tud adni ott segítenie kell. A gyülekezet kell, hogy legyen a biblikus sorrend szerint a harmadik az életében, a gyülekezetre kell szánnia az idejéből, a pénzéből, az erejéből, a szolgálatvállalásából és még sorolhatnám. Viszont az emberek nagyobbik része sajnos nem betenni, hanem csak kivenni szeretne egy gyülekezetből.

Erre jó példa volt itt Kárpátalján a 90-es évek mikor hirtelen a holland segélyek miatt rengeteg ember jelent meg a templomokban, ők voltak a tarisznya keresztyének...sajnos ma is van belőlük elég sok...

Vannak olyanok is akik azt mondják, hogy ők megtennének mindent a gyülekezetért, de sajnos az ő gyülekezetükben nincs semmilyen élet, nincs ahol szolgálatot tudnának vállalni. Sajnos van ilyen gyülekezet , és nem is kevés, de az ilyen gyülekezettől testvérek vagy el kell válnunk, mert az egy halott, névleges gyülekezet csupán, és a tagságunkkal az ilyen helyeken nem mozdítunk úgysem semmit előre Krisztusért...sőt rombolunk... vagy meg kell látni saját magunk, hogy hol tudjuk magunkat hasznosítani Isten dicsőségére....de erről majd máskor ejtenék szót....

A Máté evangéliumában Krisztus maga beszélt arról, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a vallásos(testi) embert a valóban megtért (lelki) embertől. Itt a Megváltónk azt tanítja nekünk, hogy a gyümölcseikről ismerjük meg őket.

A Galatákhoz írott levélben elmondja nekünk Pál apostol, hogy melyek is ezek a gyümölcsök (Gal 5,22-23)

Szeretet, öröm,békesség,béketűrés,szívesség,jóság,hűség, szelídség, mértékletesség

Viszont most azt nézzük meg, hogy mik a jellemzői mik az ismertető jelei egy gyülekezet nélküli keresztyénnek, tehát aki félvállról veszi a gyülekezeti életet....

... Bizonyára már mindannyian voltatok egy zöldség piacon ahol szőlőt árusítanak, és biztosan láttátok már azokat a hatalmas szőlőfürtöket, amelyek szinte mosolyognak ránk, kifele csattannak az egészségtől és alig bírunk ellenállni nekik, hogy megvegyük, beleharapjunk és megegyük őket...igaz? Láttatok ilyet igaz? Nos én ehhez a szőlőfürthöz hasonlítanám az olyan keresztyént akinél minden rendben és a helyén van.

 Mivel szinte mindenkinek van otthon is szőlője, ezért gondolom láttatok már olyan szőlőfürtöt is, ami ennek az ellenkezője...bár még nincs leszakítva a tőkéről, de mégis aszott, összezsugorodottak rajta a szőlőszemek és, barna törékeny a száruk.... Ugye láttatok már ilyet....

Nos...a gyülekezet nélküli keresztyén sokszor olyan, mint az aszott szőlőfürt. Mert bár van Megváltó Krisztusa, és ezt jelzi, hogy össze van kapcsolódva a száron keresztül még a szőlőtővel, de mivel a szárat hagyta elszáradni, összezsugorodni,(sokszor egy bűn-bűnök  miatt lett ilyen, ezért nincs megfelelő kapcsolata Krisztussal) ezért kevés folyadék-táplálék jut el a fürt szemeihez, és az össze van aszva. Nem áramlik át ugyanis azon a száron az életet, növekedést, egészséget jelentő tiszta igei tanítás.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen veszélyeket rejt a gyülekezet nélküli keresztyén élet, tehát mit is láthatunk az ilyen emberek életében, mi az ami jellemző lehet rájuk ....

1. Hiányozhat belőlük az önzetlen szeretet.

Lehet, hogy ez kemény állításnak tűnik elsőre, de csak gondoljunk bele..  az ilyen keresztyén, elsősorban önmagát szereti, hiszen ha tudna másokat is önzetlenül szeretni, akkor eljárna rendszeresen az alkalmakra, mindent megtenne annak érdekében, hogy ott találkozni tudjon a testvéreivel, a gyülekezet többi tagjaival,  és az ottlétével, a mások iránti szolgálattevésével Istent dicsőítené, róla tenne igazán bizonyságot. Szóban lehet, hogy mindenkit szeret, de az 1Ján 3,18 leleplezi őt, mert azt mondja az ige:" Fiacskáim nem szóval szeressünk se nem nyelvel, hanem cselekedetekkel és valósággal".

2. Nem biztos,hogy tudnak őszintén örülni.

A gyülekezet nélküli keresztyének öröme felületes, ideig-óráig tartó, hiszen nem tudja és gyülekezet nélkül nem is tudhatja igazi testvérekkel megosztani az örömét,........ akik nem világi módon, tehát irigykedve az ő sikerének vagy az öröme más forrásának,............... hanem önzetlenül tudnának örülni vele. Az ember igen hamar észre tudja venni, hogy akivel megosztott egy örömhírt az most színleli, vagy komolyan örül együtt vele....tehát azért nem tud igazán örülni, mert nincs kivel megosztania.

3. Hiányozhat belőlük még a békesség is.

Hiányzik az ilyen ember életéből a békesség is, hiszen az élete igen gyenge lábakon áll, nincsenek testvérek akik az imádságukkal, tanácsukkal vagy a cselekedeteikkel támogatnák vagy vigasztalnák őt, ezért bármilyen gond, baj, szélfúvás igen hamar ledönti a lábáról, és semmilyen próbatételben lényegében nem tud megállni, mert hamar kicsúszik a lába alól a talaj. Nincs békessége sokszor a gyülekezet nélküli embernek a jövőt illetően sem. Azok a dolgok foglalkoztatják, hogy: Vajon mi fog rám várni holnap, Mi fog vajon történni velem? Rátörhet a szorongás, vagy a depresszió...A gyülekezet, a gyülekezet tagjai-vezetői viszont segítenek megtanítani azt az igazságot a számára, hogy akik az Istent szeretik azoknak minden a javukra van... tehát nincs miért aggodalmaskodnunk...

4. Lehet nincs béketűrése.

A béketűrő keresztyén ugyanis tudja, hogy bármilyen szenvedés is jön az életében, az egyszer véget fog érni, és azt is tudja, hogy Isten mindig megadja a kimenekedést. Erre bátorítják őt az igehirdetések,a közös imádkozások, a beszélgetések a bizonyságtételek a gyülekezet többi tagjaival. A gyülekezetbe rendszeresen járó keresztyén tudja, hogy hű az Isten, aki nem hagy senkit sem feljebb kísérteni, mint amit el tudna viselni (1Kor 10,13)

5. Csak azokkal tesz jót, akik vele is jót tettek.

De miért is cselekedne másként igaz? Ezen nem is kell meglepődni, hiszen az ember hajlamos csak azt szeretni aki őtet is szereti, csak annak segíteni aki neki is segített mikor bajban volt. Hiányozhat ugyanis belőle a helyes indíték, ami arra sarkalja, hogy jót tegyen másokkal is pont olyanokkal akik eddig neki rosszat tettek, mert Isten szerint ez a helyes. Hogyan őrizheti meg az ember azt, hogy az életével jó úton járjon és ezáltal jó dolgokat cselekedjen? A 119, zsoltár 9 versében is felteszi a zsoltáros ezt a kérdést...A válasz..... Isten beszédeinek megtartása által...Ha nem jár rendszeresen gyülekezetbe,már nem tartja meg Isten beszédét...

6. A Hűség fogalmát egyáltalán nem úgy érti, mint ahogyan azt értenie kellene.

Krisztus maga mondja az Őt követőknek, ha szerettek engem az én parancsaimat megtartjátok (Ján, 14,15) Mit is csinál a gyülekezet nélküli keresztyén?Nem tartja fontosnak, hogy más testvérekkel közösségben legyen, nem tartja fontosnak, hogy ebbe a közösségbe befektessen, nem tartja fontosnak, hogy a befektetése által kivegyen ebből a közösségből lelki kincseket. Az Isten iránti, az Isten igéje iránti hűsége is sok kívánnivalót hagy maga után, hiszen a világ kísértései igen hamar el tudják csábítani.

7. A szelídsége is talán minimális, hiszen a világban farkastörvények uralkodnak.

Tehát képes nagyon könnyen átgázolni másokon csakis azért, mert az érdekei ezt kívánják.

8.A mértékletessége is sok kívánnivalót hagy maga után...

Egyszerűen nem tud mértékletességet gyakorolni, mivel nincs aki visszafogja, ezért minden kell neki, és ezt azonnal akarja megszerezni, ahogyan a világ tanítja . Nem is meri azt a bibliai igazságot, hogy a megelégedettség drága kincse minden gazdagságot felül tud múlni (Spurgeon)

Az is lehet, hogy van komoly bibliai tudása sok mindenről, lehet, hogy akár teológiai végzettséget is szerzett gyülekezet nélküli keresztyénként és ezáltal kissé büszke lett a saját tudására, de elfelejti azt az igazságot, hogy valaminek a tudása nem egyenlő annak a megélésével.

Nos, az ilyen keresztyénről még az jutott eszembe, hogy hasonló egy csónakban ülő és az óceán közepén hánykolódó emberhez, akinek nincsen sem evezője, sem kormánya a csónakján, sem vitorlája, amit ki tudna feszíteni és irányba tudná tartani a csónakját, hanem ki van szolgáltatva a hullámok szeszélyeinek, és mindig éppen arra tart ahová hullámok lökik a csónakját, vagy ahonnan éppen az erősebb szél fúj. Tehát ki van szolgáltatva mindenkinek.

Miért is nem tud a gyülekezet nélküli keresztyén egyedül megállni a világban?

Először is azért, mert senki aki gyertyát gyújt(és ezalatt a megtérést értem) annak nem szabad a gyertyát véka alá rejteni, mert a gyertyaláng csak akkor erős és akkor tud igazán világítani, ha sok gyertyát teszünk egymás mellé a gyertyatartóba. Ha jön is egy kis szél, és elfúj 1 vagy 2 gyertyalángot, az pillanatok alatt a többi gyertyától újra lángra tud kapni.

Tehát aki egyedül akar világítani, annak a fénye előbb vagy utóbb ki fog hunyni, nem fog világítani, ezért senki számára nem lesz nyilvánvaló, hogy ő Isten megváltott gyermeke. És ha más sem fogja ezt látni rajta, akkor haszontalanná válik Isten előtt is. Semmivel nem fog különbnek látszani a világi embertől.

Másodszor a gyülekezet nélküli keresztyén, az élet vizét felvizezve kapja. Az élet vize pedig minden ember számára maga a Szentírás. Viszont a XXI században ezt folyamatosan vizezni próbálják, főleg azért, hogy minél  könnyebben lehessen másokat tévútra vezetni mindenféle tévtanítások által.

Harmadszor pedig az Újszövetség nem ismeri azt a fogalmat, hogy gyülekezet nélküli keresztyén. Ugyanis a Szentírás egyértelműen és félreérthetetlenül tanítja, hogy a megtérteknek közösségbe kell összeállniuk egymással, tehát közösséget-gyülekezeteket kell alakítaniuk. Ez a parancs is örökérvényű, tehát nekünk is erre kell törekednünk.

Akik pedig gyülekezet nélkül és ami a még fontosabb, hitvalló gyülekezet nélkül próbálnak megállni a saját lábukon, még nagyobb veszélynek vannak kitéve ezáltal. Többször hallottam keresztyének szájából ezt a kifejezést, hogy:" ma kaptam egy jó igét" . A másik meg azt meséli, hogy mit is olvasott a minap egy áhítatos könyvben. Mások megint minden féle terv vagy rendszer nélkül olvassák a Szentírást, és a saját úgynevezett happy keresztyénségüket is tápláló igéket olvasnak csak el, mert a számukra csak ezek az igék a kedvesek ezért csak ezeket az igéket keresik.

Tehát nagyon sok gyülekezet nélküli keresztyén úgy akar jó keresztyén lenni, hogy közben ne keljen túl nagy erőfeszítéseket tennie érte, mivel ez a fajta igei táplálkozás nem igényel komoly erőfeszítést.

Kikeresik maguknak azokat az igéket, hogy Isten nagyon szeret, ez így is van, nem lehet ezt vitatni, de elsiklik a tekintetők szándékosan azokon az igéken mikor azt mondja a Biblia, hogy Isten bár szeret, de gyűlöli a bűnt. Elolvassák azt az igét, hogy Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülni fogsz, de az a rész már nem érdekli őket, hogy a hitedet úgy teszed nyilvánvalóvá és igazzá, hogy megtagadod az eddigi bűnös életedet és az új életedet Krisztusnak szenteled.

A rendszertelen és nem elégséges igeolvasás pedig oda vezet, hogy ezek a keresztyének nem tudnak teljes kontextusban látni igei tanításokkal kapcsolatosan, hiszen csak bizonyos igehelyeket tartanak fontosnak nem a teljes Szentírást, és ez oda vezethet hogy egyrészt nem tudna lelkiekben növekedést elérni, másrészt nagyon könnyen a tévesen tanítók befolyása alá kerülhetnek. Számtalan ilyen példát láttam már én is...

Nemhiába írta le Pál apostol a Szentlélektől ihletve a 2.Tim 3,16-17.-et

Tehát a teljes Szentírás Istentől ihletett, a teljes Bibliára szükség van a biblikus tanításhoz, feddéshez, a bűnök meglátásához, a megjobbításhoz, a megtéréshez, az igazságban való neveléshez. Nem csak egyes versek kellenek, nem csak az igés könyvek szelektív tanítása, és nem csak az áhítatos könyvek előre válogatott tartalma.

Ezt igazolja az alábbi igeszakasz folytatása (2 Tim 4,1-5) Ez a parancs nem csak Timóteusnak szólt, hanem nekünk is, minden keresztyénnek, ezért most is így kell tennünk. Akár kellemes akár kellemetlen az üzenete a Bibliának, nekünk el kell olvasnunk és át is kell így adni másoknak is.

Azért is kell olvasni a teljes Szentírást, hogy ne mi határozzuk meg, hogy mit akarunk hallani a Bibliából, hanem engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk általa.

Kedves testvérek nekünk éppen ezért fontos, hogy elmondjuk az olyan keresztyéneknek, akik gyülekezet nélkül tengnek e világban, hogy nem helyes amit teszel, el kell mondani azt is, hogy küzdjék le a büszkeségüket,mert sokszor ez az ami visszatartja az embereket a hitvalló gyülekezetektől, és merjék felvállalni a számon kérhetőséget, és legyenek valóban hasznos szolgái Istennek.

Ámen

 

Kozma István

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com