Újdonságok

2017.07.11 18:07
Figyelmeztetés munkamániásoknak   Mark Priestap   Engedjétek meg, hogy személyesen beszéljek egyolyan bűnömről, amely régóta nyomorítja meg az életemet: a kegyelmi eszközök használatának elhanyagolásáról a családi életünkben, és arról, hogyan áldozom fel mindezt hivatásom oltárán. Az én...
2017.06.28 13:03
Érthetetlen kegyelem               1960. október 6-án születtem Miskolcon. Szüleim mindketten az MSZMP tagjai voltak, ezért az akkor „divatos” módon kereszteltek meg, azaz nagymamám, akivel együtt laktunk, „ellopott” a nővérével és így...
2017.06.25 07:22
HOGYAN LEHETSZ ISTENFÉLŐ ALKALMAZOTT (A 10 Parancsolatra alapozva) 1. Egyedül az Úrban bízz! Senkiben ne bízz, csak Istenben. Az emberek csalódást fognak okozni. Isten teremtett, és csodás terve van az életeddel. Ő tökéletesen jó, így nem tesz rosszat és tökéletesen bölcs, így nem fog hibázni sem....
2017.05.21 17:26
Miért van szükségünk gyülekezetre? Mi hasznunk abból, hogy személyesen látogatjuk egy hitvalló gyülekezet alkalmait? 1. A gyülekezethez tartozás, a gyülekezetbe járás segít megelőzni a visszaesést és a hitehagyást, amely veszélyeknek minden keresztyén ember ki van téve (Zsidó10,25). Amikor az...
2017.05.20 18:17
                                               Miért is járunk...
2017.04.06 08:56
Mit jelent Neked a húsvét? Evést, ivást, locsolkodást, vagy valóban azt jelenti, ami! 1Korintus 15,12-23:" Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor...
2017.01.29 13:45
   Az érzéki keresztyén! Mi az érzéki keresztyén? Az egyik szótár úgy határozza meg az érzéki szót, mint „ami az érzékekkel vagy érzékelhető dolgokkal kapcsolatos: nagyon fogékony az érzékek által gyakorolt hatásokra.” Az érzéki keresztyén inkább érzései által él, mint Isten igéjének...
2017.01.19 12:10
                                       Nem üdvösség kérdése? 1Kir.13,1:28 Biztos, hogy ti is találkoztatok...
2017.01.07 09:40
Hogyan beszélj a pokolról egy toleráns korban? Az irodámban álló jól öltözött férfi nagyon világosan beszélt. Sikeres volt az anyagiak terén, három országban is élt már mielőtt betöltötte volna a harmincat. A családnak, amiben felnőtt, alig volt kapcsolata egyházzal, és alig volt fogalma a...
2016.12.23 07:41
                 Keresztyénként hogyan ünnepeljük a karácsonyt? Titusz 2,11-15 Közeledik a Karácsony, és bizonyára ti is észrevettétek azt, hogyha kimentek a városban, hogy az emberek szaladgálnak hatalmas szatyrokkal a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com