Meghívó húsvéti csendesnapokra!

2017.04.06 08:56

Mit jelent Neked a húsvét? Evést, ivást, locsolkodást, vagy valóban azt jelenti, ami!

1Korintus 15,12-23:" Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.

Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.

Isten kegyelméből már több éve rendszeresen másként ünnepeljük a húsvétot, mint a világ. Más van a középpontban. Maga Krisztus! Szereted az Urat? Jobban szereted mint a világot? Szeretnél Őrá öszpontosítani, arra amit tett érted és értem? Szeretnéd megosztani más testvérekkel is, hogy mit is jelent Ő a számodra?


Akkor gyere el közzénk, mert szeretettel várunk!

2017.04.15 szombat reggel 10:00 órától, hitmélyítő húsvéti csendesnapokat szervezünk 2017.04.17 15:00-ig. Mindegy melyik felekezethez tartozol, mindegy melyik gyülekezetnek vagy a tagja, ha nem vagy egyiknek sem, akkor is szeretettel várunk, ünnepelj velünk, emlékezz velük arra, hogy Krisztus legyőzte a halált, legyőzte a Sátánt, és ezáltal örök életet ad mindenkinek aki hiszen Őbenne, és cselekszi az Ő akaratát! Itt a program!

Húsvéti Konferencia, Kuklya

(2017. április 15-17)

Szombat:

10:00-Érkezés

11:00- Áhítat.() (Lőrinc Bertalan)

12:00-Ebéd

13:00-Szünet

14:00-Előadás ()(Gál István)

15:00- Csoportos beszélgetés

18:30-Vacsora

19: 30-Áhitat.()(Orosz Attila)

20:00- Kötetlen beszélgetés.

22: Lefekvés

 

Úrnapja:

7: 00-Ébresztő

8: 00-Reggeli

10: 00- Istentisztelet. ()(Gál István)

11: 30-Csoportos beszélgetés

12: 30-Ebéd

14: 30-Istentisztelet. () (Lőrinc Bertalan)

15: 30- Csoportos

16: 30-Szünet, kötetlen beszélgetés, séta.

18: 30-Vacsora

19: 30-Áhitat.(Kozma István)

22: 00-Lefekvés

 

Hétfő:

7: 00-Ébresztő

8: 00-Reggeli

9: 00-Áhitat.()(Orosz Attila)

10:00- Szünet (Bogrács előkészítés)

11: 00- Előadás ()(Demeter Géza)

11: 30-Ebéd

14:00- Áhítat () (Gál István)

15: 00-Hazaút

 

Részvételi díj: jövedelemmel rendelkezők: 80 hr

                        jövedelemmel nem rendelkezők felnőttek: 40 hr

                        gyerekeknek: ingyenes

A busz költségéhez adományokat elfogadunk.

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com