Rólunk!

Kik vagyunk

KIK VAGYUNK?
 
1. Mi egy keresztyén egyház vagyunk
a. Hitünket a Szentírásra alapozzuk
b. Hitünket a Szentírásba kijelentett Jézus Krisztusba vetjük.

 
2. Mi egy protestáns (református) egyház vagyunk.
Hisszük az öt protestáns alapelvet:
Sola Scriptura: Az egyedüli tekintély hitre és életvitelre a Szentírás
Solus Chritus: Csak egyedül Krisztus a mi Urunk, Megváltónk és Közbenjárónk.
Sola Gratia: Az üdvösség egyedül Isten kegyelme által van, és nem képességeink vagy érdemeink alapján.
Sola Fide: Egyedül az Istentol ajándékba kapott hit által leszünk az üdvösség részesei.
Soli DEo Gloria: Dicsoség egyedül Istennek!

 
3. Mi egy presbiteriánus egyház vagyunk

a. Bibliai értelemzésünk és tanításunk megegyezik a történelmi református hitvallások (Heidelbergi káté, II Helvét Hitvallás, Westminsteri hitvallás, Westminsteri Kis és Nagy káté) tanításával.
b. A presbiteriánus jelzõ a gyülekezetünk presbiterek által való kormányzására utal.

 
 
"Akik az Úrban bíznak, erejük megújul szárnyra kellenk mint a saskeselyuk..." Ézsaiás 40:31

A szövegben emeld ki a fontos információt és híreket.

Az oldal története

Itt add meg a weboldalad történetét és hogy miért hoztad létre. A fontos lépések és közreműködő emberek is érdemelnek egy említést.

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com