Újdonságok

2015.10.08 18:15
                                  A hitvallások fontossága! “Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait:...
2015.10.07 14:49
A hitvallások fontossága! Egyes keresztyén testvérek azzal vádolnak minket reformátusokat, hogy a hitvallásainkat tévedhetetlennek tartjuk, mint a római katolikusok a pápájukat. A bibliaóra témája ennek a cáfolása és a hitvallások szükségszerüségére való figyelmeztetés! Tégedet is szeretettel...
2015.09.03 12:06
                               Mit jelent reformátusnak lenni? Szeretném kijelenteni még az elején, hogy  reformátusnak lenni egy nagyon jó dolog. De...
2015.08.16 16:29
                     A világ és a hiábavalóságok! Prédikátor 1,1-17 Érdekes ez a prédikátor könyve, hiszen hiábavaló dolgokról beszél, pontosabban azt állítja itt bölcs Salamon, hogy lényegében minden amit tesz az ember, hiábavalóság. A 9....
2015.07.31 13:43
                                                  
2015.07.18 15:46
„És ne vígy minket a kísértésbe…” Máté 6:13   Sokan tévesen gondolnak erre az Igeversre. Egyesek ugyanis azt gondolják, hogy Isten visz minket a kísértésbe, bűnbe. Isten azonban senki sem kísért a Jakab 1:13 azt mondja: „Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten...
2015.06.20 07:36
                                        Ki a keresztyén? A keresztény szó háromszor szerepel az Újszövetségben...
2015.05.27 20:11
                                      „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért...
2015.05.09 07:49
 Öt krisztusi alapelv, avagy hogyan szeressük úgy a feleségeinket, mint Krisztus az egyházat….. "Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, hogy majd...
2015.05.02 08:51
Hogyan ünnepeljük meg az Úr napját? „Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com