Kell-e választani?

2015.07.31 13:43

                                                        Kell-e választani?

Biztos furcsa ez a számotokra ,hogy kell-e nekünk választani,de felmerül a kérdés bizonyára bennetek,hogy most vajon mi között vagy mi közül kell is választanunk, tehát mire is irányul ez a kérdés...igaz? Hiszen az igazság az, hogy az egész életünk választásokról szól lényegében,tehát az ember élete választások és döntések folyamata-halmaza.......választanunk kell,hogy reggel hánykor kelünk fel az ágyból, választani kell, hogy esetleg milyen ruhát is vegyünk fel, és abban is választani kell minden áldott nap, hogy pld.. mit együnk éppen, mivel töltsük el a szabadidőnket, kit hívjunk fel,kivel beszéljünk.. stb...Tehát az az igazság, hogy az ember, napi szinten a választások függvényében éli az életét, hiszen egyszerűen muszáj folyamatosan választanunk ......

De mégis kedves testvérek, bár napi szintem választunk minden téren, mindenben, de ettől függetlenül keresztyénként úgy gondolom,hogy van egy dolog, amiben egyszerűen nem akarunk választani, hanem inkább sodródunk az árral, vagy a világgal, mert ez a számunkra így kényelmes...Most nem Krisztusról beszélek, hogy Őt válasszuk-e vagy sem, hiszen ez nem lehet kérdés annak,akit már a Szentlélek újjászült...hanem a továbbiakról van szó..az újjászületésünk és megtérésünk utáni dolgokról..Igen testvérek nekünk keresztyéneknek abban is tudni kell választani, hogy a Biblia hiteles-e számunkra vagy a világ állítása az igaz abban a kérdésben, hogy az ember és a világ 6 nap alatt lett megteremtve,vagy milliárd évek alatt alakult ki olyannak amilyen.

Kedves testvérek,aki szokott internetes hírportálokon tájékozódni a nagyvilágban zajló eseményekről, az talán felfigyelt arra, milyen nagy számban jelennek meg az evolúciót bizonygató, tudományosnak kikiáltott írások ebben az évben is.

Például ebből a szempontból én úgy tapasztaltam, hogy élen járt az origo.hu. Volt olyan hónap, amikor ennek a portálnak az ateista cikkírói igazi össztüzet zúdítottak a gyanútlan olvasókra, nyíltan gúnyolva azokat, akik a Bibliának hisznek. Ha ez még nem lett volna elég, egészen nyilvánvaló hazugságokat is állítottak, melyeket többszöri,és  rendkívül udvarias kérésre sem voltak hajlandóak korrigálni. Tehát ennyit az objektív újságírásról... Már csak ezért is javaslom minden kedves olvasónak, hogy a nyugalmunk megőrzése érdekében,hiszen az internet már elég jól elterjedt Kárpátalján is nagy ívben kerüljük el ezt a portált. Egészen nyilvánvalóan nem keresztyének szerkesztik.

De vissza a témához,hogy Kell-e tehát választani? Tehát keresztyénként mennyire fontos,hogy az ember tudja,hogy melyik oldalon is áll! És ez a kérdés kedves testvérek nem lehet kérdés a számunkra,mivel természetesen KELL választanunk. Mert az ember nem lehet egyszerre az evolúció véletlenszerű, cél nélküli folyamatainak a terméke .......és Isten által a maga képére formált, teremtett lény. Vagy az egyik, vagy a másik. De szeretnék feltenni három kérdést, ami akár nektek is az eszetekbe jutott már....:

1. Lehet-e keverni a kettőt?

2. Van-e arany középút?

3. Mondhatjuk-e azt, hogy Isten az evolúciót használta fel a Teremtés eszközéül?

Nézzük meg,hogy mit mond erről a Biblia?

De még mielőtt erre kitérnék,szeretnék egy néhány szóban arról beszélni nektek,hogy a Biblia, milyen egy különleges és csodálatos könyv, amit a mi Istenünk adott a számunkra,keresztyének számára. Muszáj azzal is tisztában lennünk, hogy miért is hihetünk a Bibliának, és miért is támaszkodhatunk rá teljes bizalommal. Mert a Biblia az a könyv, ami minden könyv felett való, hiszen hirdeti Isten létezését, és ennek a  figyelemreméltó könyvnek már a létezése is csak isteni csodával magyarázható. Sok vallás állítja mint ti is tudjátok, hogy az ő szent könyvük isten szava, de csak a Biblia az a könyv, amelyik ezt az állítást bizonyítja is.

Gondolom nem mondok ujjat, hogy A Biblia egy megdöbbentő egységű könyv. Hiszen bár több mint 40 személy írta, és ez a 40 személy 19 különböző kultúrkörből származott, 1600 év kellett arra, hogy megírják a Bibliát, tehát olyan legyen amilyennek most ismerjük. És ezek a szerzők ami érdekes még, a legkülönbözőbb származásúak voltak, mint például Józsué (hadvezér), Dániel (miniszterelnök), Péter (halász) és Nehémiás (pohárnok), és az is érdekes, hogy egyes könyvek szerzői különböző helyeken írtak, mint például a Mózes a pusztában, Pál a börtönben, János pedig száműzetésben Patmosz szigetén ,és még folytatnám.... azt is jó tudni, hogy a Biblia szövegét három különböző kontinensen (Afrika, Ázsia, Európa) és három különböző nyelven írták (héber, arám és görög), és mégis mennyire csodálatos egy könyv, hiszen az elejétől a végéig egy zárt és egységes kinyilatkoztatás. Tehát valóban a Biblia első és utolsó könyve-vagyis Mózes első könyve és a Jelenések könyve-tökéletes összhangban vannak.

 

Bizonyára hallottatok már arról is,hogy a Biblia tudományosan is pontos. Itt egy néhány példát említek nektek: A Biblia azt állítja, hogy a föld gömbölyű (Ézsaiás 40,22),kb.2300 évvel korábban, mint a tudósok ezt megállapították, azonkívül azt is, hogy a Föld látható támaszték nélkül lebeg az űrben (Jób 26,7), vagy,hogy a csillagok megszámlálhatatlanok (1Mózes 15,5), hogy az élőlények mindig csak saját fajukat produkálják. A Biblia leírja a víz körforgását és a tengeráramlatokat, valamint ismeretet közöl az egészséggel, a higiéniával, a táplálkozással, a pszichológiával és sok más olyan dologgal kapcsolatban, amelyek tudományos jelentőségűek.

 

Ami még fontos,hogy a Biblia archeológiailag-régészetileg is bizonyít. A régészet az elmúlt száz évben már igazolta a Bibliában található történelmi adatok egy részét. A Biblia például említést tesz két városról, Szodomáról, és Gomoráról, melyeket hosszú ideig a mítoszok közé soroltak. Nemrégiben viszont a Tell Mardikh (ma Ebla)(Szíriában van) környéki ásatások során 15 000 táblát hoztak felszínre. Néhányat közülük lefordítottak, és ezek említést tesznek Szodomáról és Gomoráról. Más régészeti leletek is bizonyítják, hogy a hettiták nem csak léteztek, de hatalmas birodalmuk is volt, Szargón király is uralkodott.....és  az Apostolok cselekedeteinek történelmi részletei is bizonyíthatóak pontosan. Elmondhatjuk, hogy eddig a régészeti felfedezések nemhogy cáfolták volna, hanem mindig igazolták a bibliai följegyzések történelmi adatait. Másként fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy amennyiben a Szentírás szerzői pontosan számolnak be a végbement eseményekről, úgy ebből az következik, hogy nem utasíthatók el akkor sem,  ha esetleg rendkívüli dolgokat említenek meg.

 

A Biblia a próféciákban is megbízható. A Biblia tájékoztat minket arról, hogy az események pontos előrejelzése Isten különleges képessége. Isten ezt mondja Ézsaiás 48,3-5-ben:

„ A korábbiakat már kijelentettem, az én számból jöttek ki, én hirdettem azokat, hirtelen véghezvittem, bekövetkeztek. Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc, ezért jelentettem ki neked már régen, hogy nem mondhasd: Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt.” Más vallások könyveiben hiába keresünk akár egyetlen sor megbízható próféciát. A Biblia ellenben sok részletes és pontos előrejelzést tartalmaz. A mai napig 61 olyan próféciát dokumentáltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesültek be.

 

Egyértelműen hangsúlyoznám, hogy ezek a próféciák nem utólagos kijelentések, hanem valóban prófétai előrejelzések. Aki nem veszi figyelembe ezeket a tényeket, tagadja annak bizonyítékát, hogy lennie kell egy Istennek, aki a próféciákat ihlette. Azért is soroltam fel újra ezeket a tényeket a Bibliáról,hogy megerősítsem azt a hitet bennetek,hogy igen,a Szentírás valóban egy csodálatos könyv, és minden szava igaz!

De térjünk vissza a teremtéshez,mert a Biblia azt mondja erről, hogy Isten teremtette a világot hat nap alatt. (1Móz 1:1-31) Nem hat korszak alatt, nem hat milliárd év alatt,nem is 6 ezer év alatt, hanem hat közönséges nap alatt. Mégis sajnos sok teológus professzor próbál a teremtésről úgy nyilatkozni, hogy nem tudjuk mi történt és azt sem hogy hogyan történt.... Nem veszik azt figyelembe, hogy a Biblia végig a jom szót használja a teremtéstörténet leírásakor, az pedig 24 órás napot jelent, egy perccel sem többet. Viszont hatszor 24 óra sajnos nem elég arra, hogy az evolúció vak és céltalan folyamatai elvégezzék a dolgukat, és létrehozzák azt a hihetetlenül komplex világot, ami körülvesz minket, így aztán teljesen kizárt, hogy Isten az evolúciót használta volna fel a Teremtés során.

Akinek ez nem lenne elég, az emlékezzen arra, mit mond a Biblia a halálról!

Hogyan jött a halál a világba? A bűnnel, a bűn pedig Ádám és Éva engedetlensége révén. Ádám előtt nem volt halál. Az ember hozta a halált a világba. Az evolúció ezzel szemben azt tanítja, hogy megszámlálhatatlanul sok élőlény halála és evolúciója révén jött létre az ember.

 Vagyis a halál hozta az embert a világba.

 Ez szöges ellentétben áll azzal, amit a Biblia mond és tanít nekünk. Ezen nem kell meglepődni, mert az evolúció szinte mindenben az ellenkezőjét állítja annak, amit a Bibliában olvashatunk. Hogyan lehet akkor összeegyeztetni a kettőt? Egyszerűen sehogy. Lehetetlen annyira liberálisan értelmezni a Bibliát, hogy bele lehessen préselni az evolúciót.

De ha mégis az Édenkert , a több millió évvel ezelőtt élt halandó élőlények maradványainak fosszilis lerakódására épült volna, akkor már a bűnbeesés előtt kellett vérrontásnak lennie. Ez azonban semmissé tenné a megváltás tettét. A Biblia teljesen egyértelműen azt mondja, hogy a halál és a szenvedés Ádám bűne által került a világba. A Róma 8,19-22. ben azt olvassuk, hogy az egész teremtett világ a bűnbeesés következményei miatt sóhajtozik és végül meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára(21-vers)

Meg kell gondolnunk továbbá, hogy a tövisek is csak azóta vannak, amióta Isten megátkozta az első emberpárt.(1Móz 3,18) Minthogy a fosszilis lenyomatok között tövisek is találhatóak, azoknak a bűnbeesés előtt kellett volna keletkezniük,ha az evolúció igaz. Amikor Isten halálos ítéletet mondott Ádám fölött, az egyszerre volt átok és áldás. Átok, mert a halál szörnyű, és áldás, mert a bűn következménye-tehát kitaszítottság az Istennel való közösségből- nem kell, hogy örökké tartson. Ádám és utódai számára a halál lehetővé tette, hogy mindörökre megmeneküljenek a bűn következményeitől(természetesen akkor, ha hisznek Isten ígéretében és az Isten által felajánlott áldozatban). Mivel a halál a bűn jogos büntetése volt, Jézus Krisztus mint valódi helyettesítő áldozat elszenvedte a halált, és saját vérét ontotta, hogy felkínálja Ádám utódainak a bűn következményeitől való megszabadulás útját.

Pál apostol ezt részletesen magyarázza a Róma 5 és az 1Korintus 15 fejezetében. A Jelenések 21 és 22 ben világossá válik, hogy egy napon "új ég és új föld" születik, és nem lesz többé halál és átok-ahogyan a bűnbeesés előtt sem volt.

Nem tudom testvérek....Érezzük a következményeket? Ha a Bibliához hozzáfűzzük az állítólagos több millió évet, azzal egyszerűen semmissé tesszük a Kereszt üzenetét.

Vajon akkor miért vonakodnak időnként a keresztyének elfogadni azt, amit az 1Mózes 1 állít? A hat napos Teremtést? Egy neves teológus professzor,nevet nem akarok most mondani..miért nyilatkozik úgy nyilvánosan, hogy nem tudjuk mikor és hogyan történt a teremetés,mert a Biblia erre nem ad választ? Vajon miért? Testvérek,azért vonakodnak, mert a tudomány ma azt mondja, hogy a Föld 4,6 milliárd éves, az evolúció bizonyított tény, a művelt keresztyének pedig nem szeretnék magukat nevetségessé tenni azzal, hogy azt állítják, Isten teremtette a világot hat nap alatt. Inkább azt mondják, hogy az 1Mózes 1-et nem kell szó szerint érteni, Isten az evolúciót használta fel a Teremtés során, az egy nap nem egy nap, hanem lehet ezer is, vagy egymilliárd, a tudomány és Isten jól megférnek egymás mellett.

 Ez persze, amint azt az előbbiekben már láttuk, nincs összhangban azzal, amit a Biblia mond. Fel kell ismernünk, hogy Isten szava egészen különleges. Sokkal több,,,,,, mint emberi szó. Ahogyan Pál mondta a Thesszalonikaiaknak...."hogy amikor hallgatjátok az Istennek általunk hírdetett Igéjét, nem emberi beszédként fogadjátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az". 1 Thesszalonika 2,13

A Példabeszédek 30,5-6 ezt mondja:" Istennek minden szava színigaz...Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz" A Bibliát nem csak úgy lehet olvasni, mint nagyszerű irodalmi művet. "Rettegnünk kell az Ő beszédére" Ézsaiás 66,5 ......és nem szabad elfelejtenünk: "A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságra való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített 2 Tim,3,16-17

A Biblia könyveinek eredeti kézirataiban minden szó és minden betű testvérek azért van ott, mert Isten oda tette. Isten beszédét Igéjén keresztül hallgassuk,és ne gondoljuk azt arrogáns módon, hogy megmondhatjuk Istennek, mit is akar mondani valójában.

Péld 30,5 újra..tehát Istennek minden szava színigaz...

Ha Isten az evolúción keresztül akarta volna megteremteni az élővilágot, akkor az 1Mózes 1 úgy kezdődött volna talán, hogy "Kezdetben Isten vette a végtelenül kicsi szingularitást, ami tartalmazta a ma látható világ összes atomját, az összes fizikai, kémiai, biológiai és informatikai törvényt, és ezt a szingularitást felrobbantotta. Így hozta létre Isten az univerzumot. És lett 500 millió év, és még 500 millió év. Első évmilliárd."....... A Biblia azonban nyilvánvalóan nem ezt mondja, hanem azt, hogy ... (A szinguláris szó jelentése: egyedi, kivételes, különleges viselkedést mutató. A szingularitás egy szinguláris hely. Az Ősrobbanás kozmológiai modellje szerint a Világegyetem a születése pillanatában csak egy gravitációs szingularitást tartalmazott.)
"Kezdetben teremtette Isten a Mennyet és a Földet."
(1Móz 1:1) Mi oka lett volna Istennek azt állítani, hogy a hatnapos Teremtés valóban hatnapos volt, ha valójában évmilliárdokig tartott volna? Egész nyugodtan közölhette volna Ádámmal, hogy a palatáblájára szépen kezdje el levésni a szingularitásról szóló tanítást, amit ő még nem fog érteni........, de a 21. századi fizikusok már érteni fogják. Miért feltételezünk olyat, hogy a Biblia Teremtésre vonatkozó állításait nem kell szó szerint venni? És ha a Teremtést nem hisszük el szó szerint, a Biblia többi részét elhisszük? ...................Vajon mit akarunk még másként értelmezni? És ki mondja meg, hogy mit hogyan kell értelmeznünk? Gondolkodjunk el rajta,hogy hová vezet ez a fajta gondolkodásmód?

De felmerül bizonyára bennetek az a kérdés is,hogy hogyan merült fel az emberekben a hosszú teremtési napok ötlete?

Újra csak a Bibliát hoznám segítségül....A Róma 3,4 ezt mondja:"Igaz az Isten,az emberek pedig valamennyien hazugok."

A teremtési napokat manapság gyakran nem közönséges naponként értelmezik, egyszerűen átértelmezik a bibliai szöveg világos állítását, mivel az értelmezést Biblián kívüli magyarázatok befolyásolják. Ezzel precedenst teremtettek, miszerint a Biblia bármely más szava is átértelmezhető az olvasó mindenkori előítéletei alapján. Ez a fajta megközelítés minden kommunikációt lehetetlenné fog tenni, ha ugyanazok a szavak ugyanabban a szövegösszefüggésben különböző emberek számára, különböző jelentéssel bírnak.

Vannak olyan teológusok is, akik viszont azt próbálják bemagyarázni a teremtési napok közzé, hogy minden nap között milliárd évek teltek el! Nem az evolúció mellett vannak ezáltal,de mégis azt támogatják ezzel a kijelentésükkel még ha nem nyíltan is teszik. Számukra a tudomány bizonyított tény, és össze akarják hozni a Biblia igazságát a világ állításával...

Van egy igen érdekes elméletük...

A nagyon távoli múltban, amelynek ideje meghatározhatatlan, Isten egy tökéletes eget és tökéletes földet teremtett. A Sátán uralta a földet, amelyet egy olyan emberi faj népesített be, amelynek nem volt lelke. Végül a Sátán, aki egy drágakövekkel díszített édenkertben lakott,(Ezékiel 28)fellázadt,mert Istenhez akart hasonlóvá válni.(Ézsaiás 14) A Sátán bukása nyomán a világegyetemben megjelent a bűn, a földet pedig Isten ítélete sújtotta, méghozzá áradás formájában(erre utal a víz az 1Mózes 1,2 versben) Ezt egy világméretű jégkorszak követe, mivel Isten ismeretlen okból visszatartotta a nap fényét és melegét. A földön ma található növényi, állati és emberi kövületek, mind eme Luciferi áradás során keletkeztek, és semmilyen genetikai kapcsolatban nem állnak a mai növényekkel , állatokkal és emberekkel.

Érdekes elmélet, de nem állja meg a helyét, ugyanis.... a Mózes 1 könyve bár egy katasztrófáról tudósít, de ebben minden olyan élőlény megsemmisült, amely magában hordozta az élet leheletét, kivéve azokat, amelyek Noé bárkájában megmenekültek. A Máté 24, 37-39.ben Jézus erről az áradásról beszél, Péter apostol pedig írja, hogy lesz további világméretű ítélet is. Akkoriban az egész emberiség víz által ítéltetett el, az eljövendő ítélet tűz által történik(2Péter 3)

A Biblia bizonyságtételének az felel meg a legjobban, ha a legtöbb kövületet az özönvíznek tulajdonítjuk. Ha visszanyúlunk a Sátán  bukásának egy tarthatatlan értelmezéséhez, és egy spekulatív katasztrófához, azzal sem a Biblia megértéséhez nem járulunk hozzá, sem a tudományt nem segítjük. Azonkívül az a felfogás, hogy a halál a bűnbeesés előtt létezett, ellentmond a Biblia világos tanításának, miszerint a halál csak Ádám bűne után jelent meg a világban, szükségessé téve a megváltást.

Mennyire is kell hinni a mai evolucionista tudósoknak?

Volt idő, amikor a tudósok azt gondolták, hogy minden betegség a vérben van, és elég a rossz vért lecsapolni, hogy meggyógyítsák a beteget. Nem egy embert véreztettek így halálra, például George Washingtont is. De abban a korban ez egy tudományos berkekben elfogadott eljárás volt. Ma már ettől messze járunk. De könnyen elképzelhető, hogy a mai modern orvostudományra úgy fognak tekinteni 100 év múlva, ahogyan mi tekintünk most a régmúlt piócás embereire. Megmosolyogjuk a műveletlen barbárokat. A tudomány tehát folyamatosan változik. Elméletek jönnek, és elméletek mennek. De ha mi a Bibliánkat állandóan az éppen aktuális tudományos világképhez akarjuk igazítani, mondjátok miféle Bibliát kapunk? Minden korban másfélét. Tehát nem a Bibliát kell a tudományhoz igazítani, hanem pont fordítva: a tudományt kell a Bibliához igazítani.


Egy bölcs ember, a nevére sajnos már nem emlékszem, valamikor azt mondta: "Ha elég időt adunk a tudománynak, utol fogja érni a Bibliát." Ezt a mondatot mindenki jegyezze meg jól. Annak idején, amikor még nem fedezték fel a vörös eltolódást, azt tartották, hogy a kozmosz végtelen, mindig létezett, nem volt kezdete, és nem lesz vége. Az anyag örök. Megmosolyogták a Bibliát, ami már a legelején botorságot állított, hogy "Kezdetben teremtette Isten...". Nem volt semmiféle kezdet, mondták öntelten a tudósok. Aztán az 1920-as években kiderült, hogy a világegyetem tágul. Márpedig, ha tágul, akkor kellett, hogy legyen egy kevésbé tág állapota is. Hamarosan megdőlt az örök kozmosz elmélet, és a tudománynak rá kellett döbbennie, hogy a világnak volt kezdete. És a Biblia ezt előre megmondta! Ekkor már nem mosolyogtak az ateista tudósok...

Az első és legfontosabb következtetés ez: merjünk bízni a Bibliánkban! A Biblia Isten Szava. Nem tartalmaz tévedéseket, és tudományos szempontból is megállja a helyét, bár nem tudományos céllal íródott. A célja az, hogy elmondja nekünk, kik vagyunk, milyen világban élünk, ki ennek a világnak az Ura, és mit kell tennünk ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet.

 Ha pedig már merünk bízni a Bibliánkban, akkor gondoljunk bele, hogy a tudomány legnagyobb alakjai hittek a Bibliának, Isten Szavának, és ez a hit vezette el őket a tudományos felfedezéseikhez. Olyan tudósokra gondolok, mint Kopernikusz, Newton, Mendel, Galilei, és még sorolhatnám. A lista meglehetősen hosszú. Bármi legyen az a két dolog, ami között választani kell, mi mindig válasszuk Isten Szavát! Bármit is hisznek a keresztyének a teremtéstörténettel kapcsolatban, mindig ki fogják nevetni Őket. Ezért érdemes választani, hogy azért nevessék e ki őket, mert hisznek a Biblia első könyvében Isten szándéka szerint, vagy azért mert egy olyan kompromisszumban hisznek, amely aláássa Isten igéjének a tekintélyét. Válasszunk.... Mit mond a Biblia? Teremtés hat nap alatt. Akkor ezt  válasszuk!

Ámen

Kozma István

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com