„Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.” Efézus 5: 16-17

2015.05.27 20:11

                                      „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.”

Efézus 5: 16-17

Kedves testvérek, most egy igen fontos dologról lesz szó, ami főleg keresztyéneknek kell,hogy fontos legyen, hiszen a keresztyénségünket nagyban le lehet mérni abban, hogy mennyire is tartsuk mi fontosnak azokat az alkalmakat, amikor a lelkünket tudjuk táplálni Isten igéjével. Hogy miért is mondom ezt? Mert az ember,biológiailag úgy van felépítve,hogy testünknek folyamatosan szüksége van táplálékra,különben problémák lehetnek az egészségünkkel,ha ezt a táplálékot nem adjuk meg rendszeresen neki. Ilyenkor ugyanis az immunrendszerünk az étel hiánya miatt legyengül,és védtelenekké válhatunk a különböző vírusokkal és baktériumokkal szemben,és már bele is estünk egy betegségbe. Az ember lelke, az embernek a lelki világa ugyan így működik mint a testünk, mivel a léleknek is folyamatos táplálásra van szüksége.

A világi ember,tehát akinek még nincs Megváltója,a test táplálására folyamatosan gondot visel,sőt a test kívánságainak sokszor nem is szab határt,de a lelki dolgokat teljesen a háttérbe szorítja, vagy akár nem is foglalkozik vele egyáltalán,éppen ezért felborulhat az az egyensúly,amire szükség van az embernek az életében,tehát hogy ne csak a testtel foglalkozzunk,hanem a lélekkel is,és ennek az elhanyagolása viszont akár súlyos lelki problémák kialakulásához is vezethet(ennek a számlájára írható a depresszió,önmarcangolás,meg elégedetlenség,melankólia de akár különböző szenvedélyek rabjai is lehetünk ezáltal...stb.)Viszont keresztyénként mi is sokszor beleesünk abban a hibába,vagy nevezhetem bűnnek is,és gondolom ezzel nem mondok újat,hogy a testünkre sokkal több időt fordítunk,mint a lelkünk ápolására-kényeztetésére.

Igen,kényeztetést mondok,és ápolást, mivel nekünk van egy nagyon fontos és jó lelki támaszunk, és ez maga az Úr Jézus Krisztus,és Isten szent és tévedhetetlen igéje,azonkívül ott vannak még azok az erőforrások,amit Isten lelki életünk táplálására rendelt. De valljuk be....hányszor és hányszor találunk  vagy kreálunk magunknak sokkal fontosabb dolgokat, mint hogy a lelkünkkel,a lelkünk táplálásával Isten rendelése szerint foglalkozzunk? De hogyan is tud a keresztyén ember hatékonyan a lelkével foglalkozni?Pontosabban hogyan tudja táplálni a lelkét?

Először is él azokkal az eszközökkel,amit Isten adott a számára, hogy a lelkét ugyan úgy vagy még jobban tudja táplálni, mint magát a testét. Ezek közül az eszközök  közül melyek is a leghatékonyabbak?Én úgy gondolom,hogy első helyen áll a gyülekezeti alkalmak látogatása,mert nem hiába beszél Pál erről és nem hiába hívja fel a figyelmünket erre,hogy akár áron is vegyük meg az alkalmakat...Az áron megvétel pedig azt jelenti,hogy akár képesek vagyunk a pénzünkből,a kényelmünkből és az időnkből is áldozni rá,amennyiben a helyzet ezt kívánja.,Miért kell ezt megtennünk, hogy az időnkről,a pénzünkről és a kényelmünkről is lemondjuk?...merülhet fel bárkiben is a kérdés...A kérdésre kérdéssel válaszolnék

A Westminsteri Nagykáté 91 kérdése így hangzik:  Mit kíván Isten az embertől?

Felelet: Isten azt kívánja az embertől, hogy engedelmeskedjen az Ő kijelentett akaratának.

Róm.12,1-2....Mik.6,8...1Sám.15,22

Az engedelmességhez az is hozzátartozik tehát,hogy folyamatosan részt veszünk a gyülekezetünk alkalmain,ami által erősödünk lelkiekben,és ezt elsősorban az alkalmak látogatása közben érhetjük el,hiszen Istentől rendelt erőforrások ezek.

De valóban megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy ezeket az alkalmakat rendszeresen látogassuk, a résztvevői legyünk, vagy akár megtartsuk? Sokan azt gondolják, és igen helytelenül, hogy az alkalmak látogatása elég ha kimerül az Istentiszteleteken való részvételen. Vannak viszont olyanok is, akik a bibliaórát is majdnem ilyen fontosnak tartják, viszont megint mások úgy gondolkodnak, hogy az alkalmatosságok áron való megvételébe beletartozik az otthoni áhítat megtartása is.

Mielőtt mélyebben bele mennénk ezekben a dolgokba, tegyünk fel egy kérdést, és vizsgáljuk meg a Biblia fényében, hogy lehet-e gyülekezet nélkül, hívő keresztyénként élni?Sokan szándékosan teszik fel ezt a kérdést,mondhatom azt is,hogy hátsó szándék rejlik a kérdés feltevése mögött...De erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, ugyanis a kérdés van rosszul feltéve. Éppen ezért a fenti kérdés mellé szeretnék még két olyat feltenni, amire viszont egyértelműen igennel vagy nemmel tudunk válaszolni. Üdvözülhet-e valaki csak azért, mert keresztyén gyülekezetbe jár? NEM!

Hiszen egyedül Isten kegyelme az ami üdvözít! A megváltás mint tudjuk Isten ingyenes ajándéka, nem pedig a mi jó cselekedeteink jutalma.(Ef 2,8-9) Mert kegyelemből tartattatok meg hit által,és ez nem tőletek van,Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből,hogy senki ne kérkedjék.

Még mielőtt bárki is félreértené,vagy rosszat gondolna a kérdés miatt rólam, felteszem a második kérdésemet is:

Figyelmeztet-e Isten igéjeminket arra, hogy járjunk gyülekezetbe?Erre egyértelműen IGEN-t tudunk válaszolni. Hiszen a zsidókhoz írt levél 10,24-25-ben ezt olvassuk:" És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Sokan azok közül akik magukat keresztyéneknek vallják,sajnos nem tartják elég fontosnak, hogy az Úr napján elmenjenek gyülekezetbe,és ezáltal megadják Istennek azt a tiszteletet kötelességből ami jár Istennek, vagy akár más gyülekezeti alkalmakon részt vegyenek, és azt sem tartják fontosnak, hogy a gyülekezet élő tagjai legyenek. Úgy gondolják, hogy elég az is, ha néha megjelennek, feltűnnek, vagy esetleg életjelt adnak magukról, hiszen a gyülekezet nem üdvözít! Jól teszik amit tesznek? Nem! Ugyanis bár ők azt gondolják, hogy ezzel nem vétkeznek Isten ellen, de ez nem így van!Mert aki mellőz valamit, amit Isten igéje ajánl, az vétkezik. Bűn az, ha megtesszük azt, amit Isten megtilt és bűn az is, ha mellőzzük azt, amit Isten igéje ajánl. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy fontos gyülekezetbe járni, fontos részt venni a gyülekezeti alkalmakon, és az is fontos, hogy a lelki kapcsolatunk jó legyen az Úrral!

Nem tudom,hogy tudtátok-e, de a gyülekezetbe járás az engedelmességet fejezi ki a legnagyobb parancsolat iránt? (Mk.12,30-31)

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.

Testvérek, gondolkodjunk el,hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük Istent, hogyha nem akarunk találkozni az Ő többi gyermekével az Ő házában az Úr Napján és más alkalmakon, és ha nem akarjuk velük együtt tisztelni az Istent? Hogyanszeretjük Istent, ha a Krisztus testének tagjai iránt közömbösek vagyunk? Hogyan szeretjük Krisztust, ha az ő lelki testének tagjai számunkra kínt és terhet jelentenek? Érdemes ezeket a kérdéseket feltenni magunknak,és adni is rá választ...

A gyülekezetbe járás biztosítja még számunkra a lelki közösséget egymással és az egymás bátorítását, amikre mindnyájunknak szükségünk van. (Ap.Csel.2:42; Zsid.10:25) Senki nem elégséges önmaga számára, még ha a büszke ember szeretné is ezt elhinni. Mindenki rá van szorulva arra, hogy mások őt kiegészítsék és ő is arra, hogy másokat kiegészítsen.

 A rendszeres gyülekezetbe járás követi Jézus példáját. Jézus ugyanis rendszeresen részt vett a gyülekezeti istentiszteleten (Luk.4:16). Ha Jézus ezt a dolgot fontosnak tartotta, akkor mi is fontosnak kell hogy tartsuk. Senki közülünk ne hivatkozzon arra, hogy ő nagyon elfoglalt és emiatt nincsen ideje rendszeresen gyülekezetbe járni és részt venni az istentiszteleten,vagy az alkalmakon mivel ez nem igaz. Jézusnál elfoglaltabb ember nem volt senki,ebben gondolom egyetértünk, mégis mindig volt ideje elmenni a zsinagógába.

 Akik komolyan veszik a gyülekezetbe járást azok ezzel bizonyságot tesznek arról, hogy támogatják Isten munkáját a világban (Mt.12:30). Az egyház munkája, a választottak összegyűjtésének munkája. Tehát össze kell gyűjteni a szétszóródott juhokat, hogy egy helyen, egy akolban legyenek. Aki elmegy a gyülekezetbe az azt fejezi ki ezzel, hogy támogatja ezt a munkát. Aki viszont nem jár gyülekezetbe az nem támogatja ezt a munkát, sőt ez ellen cselekszik valójában mint egy szétszóró. A Sátánnak még ma is célja a szétdobálás, a viszálykeltés és sokan ezáltal,hogy nem járnak alkalmakra,az ő malmára hajtják a vizet.

A gyülekezetbe járás által lehetőséged van arra, hogy közvetlenül, személyesen, és élőben hallgasd Isten Igéjét (2Tim.4:2 - 4). Amikor Isten parancsot ad, hogy az Ő Igéje hirdetve legyen, akkor ebben az is benne van, hogy Ő azt akarja, hogy hallgassuk az Ő szavát. Erre némelyek azt is válaszolhatják, hogy otthon is tudják  hallgatni az Igét. Ez így van, viszont otthon ha valami nem tetszik az embernek az igehirdetésből akkor kikapcsolja a készüléket vagy más adót kezd el hallgatni. Ugyanez igaz, hogyha unalmasnak találja az üzenetet. Amikor mi döntjük el, hogy kit és mit hallgatunk meg, akkor gyakran elveszítjük azt az üzenetet amelyet Isten szeretné, hogyha hallanánk, de amelyet mi magunktól odahaza soha nem választanánk, hogy azt hallgassuk.

Tegyük fel, hogy azok a keresztyének akik eddig nem jártak rendszeres Istentiszteleti alkalmakra,ezek után megértik azt, hogy igen, az Istentisztelet fontos, éppen ezért most már minden Úrnapján(Vasárnap) elmegyek a gyülekezetembe és együtt fogom a többiekkel dicsérni és magasztalni a Mindenhatót. Sőt, ha minden jól megy még akkor is győz majd benne a Szentlélek, ha esetleg reggel mikor felébred akkor bár fáradt, vagy álmos, vagy kint esik az eső nem pedig napsütéses idő van, tehát akkor is fel tudja áldozni a kényelmét Istenért. De nem gond..menni fog! Testvérem,majd ne felejtsd el,hogy ez nem egy jó gesztus részedről  Isten felé, hanem ez egy kötelesség! Igen,kötelességünk a Teremtőnket,Megtartónkat,minden héten 1 különleges alkalom keretén belül imádni,hálát adni Néki,áldani és magasztalni!

Viszont...mi van a bibliaórával?

Valaki akár ezt is mondhatná a bibliaóra kapcsán, hogy "utóvégre otthon is olvashatom a Bibliát, hallgathatok pluszba igehirdetést is és egészen közel érezhetem magamat Istenhez, nem kell elmennem ezért még egy fárasztó munkanap után közösségbe. Miért költsem a pénzemet az útra..igaz...miért gyalogoljak akár 100 métert is ezért, és miért áldozzam fel a kényelmemet...Isten látja, hogy fáradt vagyok, Isten látja, hogy rengeteg dolgom van, Isten majd megérti...."

Az az emberaki ezt mondja, vagy csak gondolja, sajnosújra csak vétkezik Istennel szemben,mert ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja a gyülekezet többi tagját, akik igen is komolyan veszik ezt az alkalmat is! A Biblia szerint a gyülekezet olyan mint Krisztus teste, amelynek feje maga Krisztus"1Kor 12,20-21"Igy bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek:-nincs rád szükségem..."

Isten azt akarja, hogy minden hívő betöltse a maga helyét a gyülekezetben. Ef. 4,16:" Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Az Újszövetség,számunkra fontos változásokat hozott az Ószövetséghez képest, mivel az Újszövetségben sem az imádság, sem az Istentisztelet valamely része nem köthető egy bizonyos helyhez, és nem lesz attól elfogadhatóbb, hogy éppen egy templomban, vagy akár otthon vagy a szabad ég alatt gyakoroljuk! Mivel Jézus maga mondta a János 4:21 ben:": Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát." Éppen ezért most már Isten bárhol imádható lélekben és igazságban.

A bibliaórán való részvételeddel nem csak magadat erősíted lelkiekben, hanem a jelenléteddel más testvéreket is erősítesz,akiknek talán pont a te jelenléted szükséges ahhoz,hogy máskor is ott legyenek ezen az alkalmon,és talán pont a te bizonyságtételed az,ami az egyik bűnnel való harcodról fog számára erősítésként szolgálni,hogy igen,érdemes a bűnnel szemben harcolni,igen..bármennyire is nehéz,de Isten ezt várja el tőlünk..és igen..győzhetünk a bűn felet..mert a testvéremnek is sikerült,ő sem adta fel...

Miért fontos még a bibliaóra?

Mert itt olyan nehezen érthető igékkel kapcsolatosan is kapunk tanítást,amire egy Istentisztelet alatt nem lehetne időt szakítani,és van lehetőség ezeket az igéket másokkal is átbeszélni,körbejárni,megvizsgálni,és ezáltal is elősegíteni a lelki növekedésünket. Miért annyira fontos a lelki növekedés? Mert minél jobban megismerjük Istent, annál jobban megértjük az Ő akaratát,és egyre előbbre tudunk jutni a megszentelődésünk útján. Miért fontos ez az előrehaladás?Mert Krisztus azt mondta a tanítványainak,hogy:"Meg van írva:Legyetek szentek mert én szent vagyok(1Péter 1,16)

Isten elvárja tőlünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért,hogy olyanokká váljuk, amilyennek Ő látni akar minket.Mi lenne erre az egyik legalkalmasabb lehetőség ennek a formálására? Hát az alkalmak rendszeres látogatása.

Még 1 néhány szó a családi áhítatok fontosságáról...

5Mózes 6:6-7 "És ezek az igék amelyeket e mai napon parancsolok néked,legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat és szólj ezekről mikor a te házadban ülsz,vagy mikor úton jársz,és mikor lefekszel,és mikor felkelsz.

Ha nem lenne fontos,minden áldott nap, Isten igéjéről beszélni a gyermekeink és családunk előtt, akkor Isten nem hagyta volna ránk ezt a parancsot. Isten megígérte azt is,hogy meg fogja áldani a hitetlen családtagjainkat is bennünk-általunk. Gondoljunk bele...visszük magunkkal gyermekeinket Istentiszteletre,különböző evangelizációs alkalmakra,vagy gyülekezeti találkozókra...hogy halják az igét,és ismerjék meg minél jobban a Mindenhatót,hogy váljanak Krisztus gyermekévé..de otthon mit teszünk? Nem beszélünk rendszeresen Istenről, nem mutatjuk meg a számukra mennyire is fontos az Úrnak minden nap hálát adni, minden nap dicsőíteni Őt..mert ezt csak a gyülekezetben, vagy a világban a templomban kell megtenni...nem vagyunk képmutatók testvérek ebben az esetben? Tehát igen is fontos a családi áhítatok rendszeres megtartása,hiszen ezzel is az engedelmességünket és hálánkat fejezzük ki Isten iránt.

II.Helvét Hitvallás 22,és még az ApCsel2 1verse...és 42-47 versét ebből is láthatjuk,hogy a tanítványok nem csak Istentiszteletre gyűltek össze,hanem a mindennapi közösséget egymással is fontosnak tartották. Mivel mi a világban, több időt töltünk mint a közösségben, ezért szükséges minden órát és percet megragadni,áron is megvenni amit egymás társaságában tölthetünk el.

És mond testvérem, hogy mi az ami visszatart minket attól,hogy Istennek tetsző engedelmes életet éljünk?

A bűn!

A bűn miatt nem olvassuk az igét naponta,a bűn miatt nem imádkozunk rendszeresen mindenért,és a bűn miatt vesszük komolytalanul az igei alkalmakat,és a sákramentumokkal való élést is akár...De miért fosszuk meg magunkat ettől?Isten nekünk keresztyéneknek megadta,hogy már nem vagyunk a bűnnek szolgái,tudunk rá nemet mondani,még ha kényelmesebb is a bűnt tenni akkor is meg kell öldökölni magunkban az ó-embert aki folyamatosan a bűnt támogatná az életünkben...

Hányszor kellene még Jézusnak meghalnia értünk,hogy megértsük:Ő szeret minket....tedd fel most magadnak a kérdést..hogy te is szereted Őt? Mert ha igen,a János 14,15 versében ezt mondja Jézus:"Ha szerettek engem,az én parancsolataimat megtartsátok".

Kozma István

 


Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com