Öt krisztusi alapelv, avagy hogyan szeressük úgy a feleségeinket, mint Krisztus az egyházat…..

2015.05.09 07:49

 Öt krisztusi alapelv, avagy hogyan szeressük úgy a feleségeinket, mint Krisztus az egyházat…..

"Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat"

(Efézus 5:25-29)

            A biblikus férfi vezetés valóban egyedi a világon. Számos pogány társadalomban is van férfi vezetés, de ezek jó része zsarnoki és elnyomó. A feleségekre egyes pogány társadalmakban nem úgy tekintenek, mint segítő társakra, hanem inkább, mint tárgyakra tulajdonra. A feleségekkel úgy bánnak ezekben a társadalmakban, mint rabszolgákkal, akikkel a férfi kedvére játszhat és kihasználhatja azt. Ez gondolkodás mód aztán felelőtlen, etikátlan, zsarnok férfiakat termel ki. A pogány világgal ellentétben a biblikus keresztyénség a legnagyobb szabadságot, boldogságot adja a nőnek. Miért? Először is azért, mert az Úr Jézus Krisztus a nőt szabaddá tette bűneitől az Ő bűntelen élete és engesztelő halála által. Másodszor Isten az Ő népének adta a Szentírást, amely mind a férfit, mind a nőt megszabadította a Biblia ellenes emberi rendeletektől. A harmadik ok az, hogy Isten azt parancsolja a férjnek, hogy feleségét szeretve vezesse. A férj vezetése Krisztus szeretetének a képe: "Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért..."(Efézus 5:25) Az Efézus 5: 22-33-ban megírtak kulcsfontosságúak ahhoz, hogy megértsük a vezetés természetét a keresztyén családban. Pál apostol nemcsak azt mondja itt el, hogy férjnek szeretnie kell a feleségét, de azt is, hogy ezt miként kell megtegye. Úgy kell szeresse a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Miért fókuszál a Szent Lélek arra, hogy a feleségek vessék alá magukat a férjüknek és férjek miért szeressék feleségüket? Azért, mert a bűneset óta a nők egy bűnös tendencia miatt uralmat akarnak gyakorolni a férjeiken tönkretéve tekintélyüket. A férjek pedig szintén egy bűnös tendenciát követve szeretet nélküli diktátor módjára viszonyulnak a feleségeikhez. Isten tehát ebben az Ige szakaszban a mi szükségeinkre válaszol. Ha tehát férjként azt akarod, hogy a bűnös természetedtől megszabadulj és áldás legyen a házasságodon alkalmazd, amit Pál mond az Efézus 5:25-ben. Chrisostomos mondta: „Látjátok az engedelmesség mértékét? Halljátok a szeretet mértékét? Szeretnétek, ha feleségeitek úgy engedelmeskednének nektek, mint az egyház Krisztusnak? Akkor törődnötök kell velük úgy, mint Krisztus az egyházzal és ha szükséges az életeteket is adjátok oda érte…” Mit is ért az Ige azalatt, hogy a férjek szeressék a feleségeiket, mint Krisztus is az egyházat? Csak úgy válaszolhatunk erre a kérdésre, ha megvizsgáljuk Krisztus miként szerette az egyházat. Azt olvassuk:..” Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért..."(Efézus 5:25)” Jézus Krisztus az ő népéért élt itt a Földön és az Ő népéért halt meg. Krisztus az egyház iránti szeretete szempontjából vizsgáljuk meg a biblikus vezetés kérdését.

1.Krisztus szeretete az egyház iránt magába foglalja az alázatot. „Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig”(Filippi 2:7-8) Krisztus megaláztatásáról beszél ez a két Ige. Mondhatjuk, hogy Krisztus kétszeresen alázta meg magát ezen a földön. Először is otthagyta a dicsőséget és törékeny emberi testet vett magára. Aztán pedig teljesen alávetette magát Isten törvényének. Egész élete megalázkodás volt. A férj vezetése nem párosulhat büszkeséggel, arroganciával, inkább alázatos szolgálattal. Amikor egy férj durván, arrogánsan utasítgatja a feleségét mintha az egy robot vagy rabszolga lenne, akkor ezzel teljesen megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a feleség engedelmességét. Férjként te gyakorlod e az alázatot feleséged iránt? Tudsz e alázatosan vezetni? Tudsz e alázatos beszélni a feleségeddel? Tudsz e lemondani a büszkeségedről, durvaságodról, hogy a feleséged jobban tudjon engedelmeskedni neked?

2. Krisztus szeretete az egyház iránt magába foglalja a kegyelmet ás az irgalmat. Jézus nem azért szerette az egyházat, mert az egyház megérdemelte a szeretetet. Krisztus szerette az egyházat bűnei és méltatlansága ellenére is. Az egyik ok amiért ma számos család szétesik az, hogy a férjek elfogadják a pogány világ önző elképzelését a szerelemről: „Szeretem a feleségem, mert csinos…fiatal.. vékony….” De amikor a feleség idősebb lesz, vagy felszed pár kilót akkor számos férj lecseréli a feleségét, mint egy régi öreg autót. Vajon Krisztustól ezt látjuk? Az Úr csak akkor szeret minket, ha szépek fiatalok, csinosak vagyunk? Nem Krisztus minden testi fogyatkozásunk, gyengeségünk ellenére is szeret minket. A keresztyén férj ugyanakkor Krisztus követője kell legyen a megbocsátásban is a felesége felé. A férj nemcsak felesége egykori bűneit kell megbocsássa, hanem a jelenben elkövetett bűnöket is, ha a feleség azt megbánta és hajlandó megbékülni. A férjnek meg kell tanulnia elszenvedni kisebb sértéseket, bántásokat, hiszen Krisztus is megbocsát neki. Ha egy hívő férj lehordja a feleségét, mert annak alakja nem olyan, mint 25 éves korában akkor az ilyen férfi úgy viselkedik, mint egy hitetlen, pogány. A férjek kötelessége, hogy feleségeik iránt kedvességet és gyengédséget mutassanak. Szoktad e mondani a feleségednek, hogy szép vagy? Tudja e, hogy ő milyen fontos neked? Tapasztal a feleséged gyengédséget a részedről? Az a feleség, akit biblikusan szeretnek tényleg szép, gyönyörű. Tudja, hogy szeretik és becsülik. Amikor egy hívő férj szereti a feleségét a feleség számára az engedelmesség könnyű lesz. Egy keresztyén nő mondta egyszer: „A férjem annyira szeret engem, és ez olyan jó, hogy alig várom, hogy engedelmeskedjem neki.”

3. Krisztus szeretetét az egyház iránt jellemezte a szolgálat is. Amikor a tanítványok a tulajdon nagyságukról vitáztak  Isten jövendő országában az Úr Jézus kijavította őket és eléjük állította a keresztyén  vezetés igazi lényegét: ”Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodjanak rajtok. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért.” (Máté 20:25-28) Jézus Urunk, aki végtelenül hatalmas és minden ember felett uralkodik, megalázkodott és másoknak szolgált. Ő a Mester, az Úr megmosta a tanítványok lábát. Nem azért, jött hogy, őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon. Az a férj, aki úgy gondolja, hogy a vezetés azt jelenti, hogy a feleségének és a gyerekeknek oszt parancsokat, miközben ő tévét néz, vagy kártyázik a barátaival nem értette meg a biblikus vezetést. Igaz ugyan, hogy a feleség alá kell vesse magát a férjének, de a férj ettől még egy szolgálat kész vezető kell legyen. A férj nagy gondot kell fordítson arra, hogy vezesse házát, ezt azonban úgy kell megtegye, hogy a feleség érdekeit képviseli. A szerető férj a feleség jólétét mindig a sajátja elé kell helyezze. A feleség fáradt, vagy beteg? A keresztyén férj azt kell, mondja a feleségének, feküdjön le, pihenjen, amíg ő főz, esetleg takarít. Ha a feministák megértenék a Biblia tanítását a férj vezetői voltáról (ti. hogy, szolgálva vezet), akkor elvetették volna azt az elképzelésüket, hogy a házasság rabszolgaság, zsarnokság. A feministák karikatúrája a házasságról minden idők egyik legnagyobb hazugsága. Sajnos a képmutató magukat „keresztyénnek” mondó emberek adtak okot ezeknek a pogányoknak arra, hogy Isten nevét ilyen módon is káromolják, mert feleségeikkel diktátor, zsarnok módjára viselkedtek.

4. Krisztus szeretete az egyház iránt magába foglalja az áldozatot is. Urunk nemcsak a meny dicsőségét hagyta ott értünk és megszületett erre a világra, hanem még a végső árat is kifizette értünk a kereszten. A keresztyén férj az önfeláldozásban is kell, kövesse Krisztust. Az ő saját érdekeit, céljait fel kell, áldozza felesége érdekében. Az a férj aki a barátaival tölti a szabad idejét focizik, halászik, kártyázik vagy hobbiját gyakorolja a család helyet, önző és megcsúfolja a krisztusi vezetést. A férj a házasságban a feleséggel kell, töltse az ő idejét. Ez nem azt jelenti, hogy a férjnek ne legyenek barátai, ne töltsön velük időt, vagy ne legyen hobbija, hanem, hogy a családját kell tegye első helyre. A legtöbb szabad időt a családdal kell töltse. Hiszen azért van velük, hogy szolgálja és ápolja őket. Ahogy az Efézus 5:25-mondja a férj kész kell legyen megvédeni a feleségét vagy akár meghalni érte ha szükséges. Charles Hodge mondja: „Krisztus annyira szerette az egyházat, hogy meghalt érte. A férjek is készek kell, legyenek arra, hogy meghalljanak feleségeikért.” Kész vagy erre? Kész vagy meghalni a saját kedvteléseidnek, kikapcsolódásodnak, barátaidnak feleségedért és családodért? Hiszen a feleséged iránti szeretet erre kötelez.

            5. Krisztus szeretete az egyház iránt megnyilvánul abban, hogy engedelmeskedett Isten törvényének. (Zsid. 4:15) Amikor a Biblia szeretetről beszél, akkor nem érzelmi állapotra utal, hanem inkább kötelességre. "Ha engem szerettek az én parancsolataimat megtartjátok." (János 14:15) Pál apostol is egyenlőséget tesz a szeretet és az engedelmesség közé: "Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint tenmagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet."(Róma 13:8-10) A törvény és a szeretet nem választhatók el egymástól. Ha egy férfi azt mondja, hogy szeret egy nőt és azt kéri a nőtől, hogy a jobb megismerés kedvéért költözzenek össze házasság nélkül, akkor a nő nyugodtan megkérdőjelezheti a férfi szerelmét. A szeretet ugyanis elkötelezettséget, engedelmességet jelent Isten törvénye iránt. A szeretetet nem lehet elválasztani a törvénytől anélkül, hogy megtagadjuk a szeretetet, sem pedig a törvényt nem lehet elválasztani a szeretettől, anélkül, hogy megtagadjuk a törvényt. Miért fontos, hogy a keresztyének megértsék, hogy a szeretet egy kötelezettség és a törvény betöltése? Elsősorban azért, hogy a keresztyének szabaduljanak meg érzelmeik uralmától. Az érzelmek ugyanis ingatagok. Jönnek, mennek nem lehet rájuk hallgatni. Például ha egy férfi 30 éve szeret egy nőt, nem fog olyan erős érzelmeket megtapasztalni iránta, mint amikor először találkoztak. Amikor az embereket az érzelmek vezetik Isten Igéje helyett akkor az életüket törvénytelenség és káosz jellemzi. A humanista világ a szeretetet egy öncélú értelem nélküli érzelmi megtapasztalásként mutatja be. Ha a humanista elképzelést követjük, akkor ez elkerülhetetlenül ahhoz vezet, hogy azt fogjuk szeretni, ami gonosz, amit Isten gyűlöl. Amikor Isten azt parancsolja a férjnek, hogy szeresse a feleségét nem azt kívánja tőle, hogy változtassa meg az érzelmi állapotát iránta. A szeretet, amit Isten vár a férjtől egy kötelesség, egy életmód. Éppen ezért a keresztyén férj mindig alá kell vesse az érzelmeit Isten Igéjének. A biblikus szeretet nem egy olyan dolog, ami csak úgy megtörténik velünk, nem vagyunk passzívak a „szeretet megtapasztalásában”. A biblikus szeretet egy olyan dolog, amiért felelősek vagyunk, amely változásokat hoz a párunk iránti viselkedésünkben. „ A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.” (1. Kor. 13:4-8) A férjeknek tehát első helyre kell tenniük a feleség szeretetét és az engedelmességet. Amikor Krisztus azt mondja, hogy szeressük az ellenségeinket nem azt érti ezalatt, hogy üljünk le és várjuk, hogy jó érzések töltsenek el minket ellenségeink iránt. Sőt ellenkezőleg azt kéri tőlünk, hogy tegyünk jót az ellenségeinkkel, akár érzünk irántuk jót, akár nem. (Máté 5:44) Ha a mi ellenségeinkkel jót teszünk enni adunk nekik, inni adunk nekik, akkor előbb-utóbb az érzéseink is megváltoznak irányukba. Ha egy férj azt akarja, hogy a felesége érzelmileg közeledjen hozzá, akkor biblikus szeretettel kell viszonyuljon a feleségéhez. „szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!” (1János 4:19) A családfő a felelős a háznépe szeretetéért. Ha az otthon hideg, szeretetlen neki kell lépéseket tenni, hogy ez megváltozzon. Még ha a feleség hideg szivü is és semmi érzelmi reakciót nem mutat a férj iránt, akkor is a férj nem adhatja fel és nem büntetheti feleségét ugyanilyen magatartással. A férj engedelmessége az Igének nem a feleség magatartásától függ. A férj felelős azért, ami az otthonban történik. Kálvin azt mondja: „A férj is meg kell vizsgálja a saját bűneit teljesen. Békességet kell teremtsen és meg kell tartsa azt. Hordoznia kell felesége bűneit is, amíg Isten nem ad kegyelmet feleségnek, hogy az megváltozzon. Addig akármi is történjen, úgy kell cselekednie a férjnek, hogy megnyerje feleségét az Úrnak.”

(Brian Schwertley könyve alapján forditotta Demeter Géza.) 

 

                                                                                                                   

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com