Újdonságok

2015.03.22 14:07
„Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.” Máté 5: 4             Amikor Isten megteremtette a világot azt olvassuk, hogy: „…látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.(1Mózes1:31) Nem volt bűn, halál, betegség és...
2015.03.19 07:20
El lehet e veszíteni az üdvösségünket?   Sok keresztyén könyv, igehirdető tanítja azt, hogy az üdvösség elveszíthető. Ez felfogás logikus következménye annak, hogy az ember kezében van az üdvösség. Mivel az ember bűnös és bármikor eleshet, nem tarthatja meg üdvösségét sem. Felmerül tehát e...
2015.03.16 14:01
A harag „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon…”(Efézus 4:26) A biblikus kommunikáció egyik nagy akadálya a harag. „A harag minden keresztyén egyik nagy problémája: a bűnös harag az alapja a lelki gondozói problémák 90%-ának.” Mondja Jay Adams. Szintén Jay Adams...
2015.03.14 11:52
                                                  
2015.03.12 19:17
   Hány út vezet Istenhez? Bizonyára egyetértetek velem, hogy olyan korban élünk, hogy szinte a Föld bármely tetszőleges helyére bármikor el tudunk utazni. Csak jegyet kell válltanunk , felülnünk egy vonatra, buszra vagy éppen egy repülőre, de akár hajóval is mehetünk, és így...
2015.03.11 10:33
About our ministry   Our Statement of faith:     1. We believe that the Bible is holy, inspired in every word, altogether without error in the original manuscripts and our only authority in matters of faith and practice. We reject all teaching which denies the Bible...
2015.03.11 10:25
Arminianizmus Meddig ér az Úr keze Avagy mit mondjunk az arminiánus tanokról?     "Az élet igazából felkészülés a halálra! Mivel nem tudhatjuk, hogy mikor jön el a halál órája, minden nap készeknek kell...
2015.03.11 09:13
Minden Vasárnap 10:30-tól Istentiszteletet tartunk. 11:30-tól a gyerekeknek Vasárnapi iskola,melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az alkalmaink nyitottak mindenki előtt akik keresik vagy éhezik az igazságot.
2015.03.11 09:07
https://igehirdetes.ma/pr%C3%A9dik%C3%A1ci%C3%B3/a-tengerbol-feljovo-fenevad-az-antikrisztus   https://igehirdetes.reformatus.net/pr%C3%A9dik%C3%A1ci%C3%B3/beszed-teszt#.VQSYBNGRAi8.facebook   https://igehirdetes.reformatus.net/
2015.03.11 08:58
Könyvek Keskeny Út Kis Zarándok Presbiteriánus Füzetek Bibliaolvasó kalauzok (egyéves, kétéves)  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com