English

2015.03.11 10:33
About our ministry
 
Our Statement of faith:
 
 
1. We believe that the Bible is holy, inspired in every word, altogether without error in the original manuscripts and our only authority in matters of faith and practice. We reject all teaching which denies the Bible to be the very Word of God or says it is only a witness to the Word and, therefore, may have mistakes or contradictions.
2. We believe that the Gospel of Jesus Christ must be understood in a Reformed, Calvinistic sense and is well summarized in the Helvetic Confession, the Heidelberg Catechism and the Westminster Confession of Faith. Therefore, we reject Roman Catholicism, Eastern Orthodoxy and all other sects, which deny that salvation is by grace alone, through faith alone and in Christ alone. We also reject the Charismatic movement for its Arminianism, mysticism and false views of holiness and Christian worship.
3. We believe that a true church is distinguished from a false system of religion by the following marks: a. The true preaching of the Word. b. The proper administration of the Sacraments according to the Institution of Christ. Therefore, those who do not give evidence of true faith in Christ may not, under any condition, be allowed to take the Lord's Supper or have their children baptized c. The faithful exercise of discipline including the discipline of those who fail to fulfill the obligations of church membership.
4. We believe that God's Word must be followed exactly with regard to church government. Therefore, we reject the ordination of women to the ministry of preaching, ruling over the church and administering the Sacraments and, indeed, condemn this practice as a perversion of God's order and an offense to Christ, the King of His Church.
5. We believe that the office of minister and bishop is one and the same (Titus 1:5-7). All ministers of the Gospel are bishops. We further believe that prelacy, the idea that some bishops are endowed with a higher authority than ministers or elders, creates a false and unbiblical hierarchy in the rule of Christ's Church and rejects Christ's own order for the rule of His Church. A truly Reformed church must be Presbyterian in government.
6. We believe in the spiritual unity of all believers and, for this very reason, reject the false unity of the World Council of Churches. For unity must be based on the Word of God, and the World Council of Churches rejects that kind of unity by including many bodies within it, which are not Christian at all, but liberal and apostate from the faith.
Our ministry in Ukraine.
By God's grace we are serving Christ in Subcarpathia (This is a part of Ukraine where we live) for 10 years. Our goal is to plant congregations in Ukraine that are reformed in teaching and practice, and are Presbyterian in Church government. We are thankful to God that He blessed our ministry with fruits and we may plant congregations in some places (Beregszász, Zápszony, Rafajna, Izsnyéte and Barkaszó). We held regularly in our congregations: worship services, Bible studies, youth meetings and Sunday Schools. We teach our meetings the truth of our Reformed faith and many truths about Sanctification to those who visit our meetings. In addition to these we want to reach those people who are far from God who lives in bondage of sin. God give us opportunities to fill this purpose. In 2009 we organized Evangelistic meeting in two villages: Zápszony and Barkaszó. By God's grace many new people came to these meetings who want to hear the gospel. Furthermore we may hold lectures in creationistic subject in a local High School, Beregzsáz (Kossuth Lajos High School). We are thankful to God for these lectures because we might tell the gospel to many youths whom we never knew before. Every year in summer time (July to August) we can organize Christian camps for children, youths and adults. We have two purposes with our camp. First is to preach the gospel to those who do not know Christ as their Savior. Our second purpose is to help in growing holiness to those are already Christ's disciple.
Our goal is build up Christ's Church that is the " city on a hill" that is the light of this world (Matthew 5:15-16), that God may be glorify by our live and ministry.
 
Soli Deo Gloria

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com