Ünnepeljük a karácsonyt?

2016.12.23 07:41

              

  Keresztyénként hogyan ünnepeljük a karácsonyt?

Titusz 2,11-15

Közeledik a Karácsony, és bizonyára ti is észrevettétek azt, hogyha kimentek a városban, hogy az emberek szaladgálnak hatalmas szatyrokkal a kezükben, a piacok az üzletek tele vannak vásárlókkal, és bármennyire is szegénynek mondják a Beregszászi embereket, de mégis valahogy így ünnepek előtt szinte mindenki vásárlási lázban ég. Mindenki vásárol,mert mindenki gőzerővel készül az ünnepekre.

A Decemberi hónap -és ezzel gondolom nem mondok újat, az egyik kedvenc hónapja a piaci és a bolti árusoknak, mert hát gondoljunk bele, Mikulás, Karácsony, Szilveszter...ezek az ünnepek mind alkalmat adnak arra, hogy együnk, igyunk, bulizzunk, beszélgessünk találkozzunk minél több ismerőssel, rokonnal, baráttal.. és mivel az evéshez - vagy akár az iváshoz sok minden kell, ezért az emberek rengeteg mindent, sokszor még felesleges dolgokat is megvesznek ilyenkor csak azért, hogy legyen,  és hát nehogy szégyenbe maradjanak mások előtt, mert valami nincs vagy elfogyott.

Bizonyára azt is észrevettétek már, hogy a világ, egy hatalmas "bulit" csinált már jó pár éve a karácsonyból, hiszen a médián tehát a tv-n,rádión, interneten a reklámokon, a hirdetéseken, az újságokon keresztül lassan de biztosan elültette mindenki fejében azt a gondolatot, hogy hát itt a Karácsony, akkor pedig vásárolnunk kell, mivel a karácsony a szeretet ünnepe, és hát akkor tudod a legjobban kifejezni a szeretetedet a másik embertársad iránt, ha minél nagyobb vagy minél több ajándékkal halmozod el őt, tehát ajándékozod meg.

Ne értsen senki félre, mert úgy igazán az ajándékozást én egy jó dolognak tartom, és nem is szeretnék senkit arra buzdítani, hogy ne ajándékozza meg a szeretteit-gyermekeit, barátait, hanem csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az ünnep már mennyire másról is szól, mint amiről szólnia kellene. Hiszen elsősorban, mint tudjuk Krisztusról, az emberré lett Istenről kellene, hogy szóljon, arról az Istenről, Akiről így szól a Szentírás a Filippi 2:7- ben:

"Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén."

Testvérek, arról a Krisztusról kellene, hogy szóljon a karácsony, aki szolgává lett érettünk, aki hozzánk hasonlóvá vált, önként, és kényszer nélkül tette...az Isten, megjelent emberi testben, egy alacsonyabb létformában.... egy szolgai formában......te hány emberért vállalnád be a szolgaságot, a rabszolgaságot lényegében, hány emberért adnád oda mindenedet, még az életedet is? Szerintem igen rövid lenne a listánk..ugye?

De Ő minden választottjáért megtette ezt...ezer és ezer..millió és millió emberért.. mégis sajnos a születéséről való megemlékezés nagyon sok ember szemében már másról szól és sajnos már mást jelent....

Éppen ezért, vannak olyan keresztyének is, akik megcsömöltek a világtól, ezért ellenzik a karácsony megünneplését. Sőt régebben is voltak ilyen keresztyének(és itt komoly keresztyénekre gondolok) akik még ezelőtt a bizniszszerű karácsony elkezdése előtt, sem akarták ünnepelni a karácsonyt . De vannak olyan ateisták vagy istentelen emberekis, akiknek az a céljuk, hogy vagy sehogy ne  ünnepelj, tehát semmilyen módon ne nyilvánítsd ki az örömödet,azért mert karácsony van, vagy éppen ellenkezőleg,csak a világ szerint ünnepelj ilyenkor az evés-ivás oltárán hozzál a hasadnak kedves áldozatokat.

És tudjátok mind a két fajta hozzáállástól el kell hogy szomorodjunk.... Ez a fajta világi Karácsonyi hangulat sajnos már az egyházba - sőt minden egyházba jó ideje befurakodott és még hívő keresztyének is azon gondolkodnak akár napokig, hogy mit is vegyenek a szeretteiknek, vagy mivel is ajándékozzák meg a családtagjaikat és közben elfelejtik az ige tanítását, amely arról beszél, hogy az Isten kegyelme mire is tanít minket.....  Tit 2,12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

Meg kell tagadnunk tehát a hitetlenséget, meg kell tagadnunk a világi kívánságokat és mértékletesen, igazán és szentül kell élnünk és ünnepelnünk is ezen a napon ...és minden más napon is...

És még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem konkrétan az ajándékkal van a baj, hanem inkább azzal, hogy ez a folyamat akár napokig de sőt... akár hetekig is képes arra, hogy, minden mást kiűzzön a fejünkből. Sokszor az is szomorú, hogy ilyenkor képesek vagyunk elveszíteni a józan ítélőképességünket, és akár olyan tárgyakat is megveszünk egymásnak, amikre úgy alapjában véve nincs is szükségünk,-tehát engedünk a világi kívánságoknak..... és sajnos az is probléma lehet, hogy az egész évben bölcsen kezelt, bölcsen beosztott pénzünket is ilyenkor felelőtlenül tudjuk elkölteni. Tehát elfeledkezünk a mértékletességről...

Én úgy gondolom, hogy éppen ezért ellenzik sokan a keresztyének közül a karácsony bármilyen módú megünneplését, és éppen ezért vannak olyan testvérek is,  akik egyenesen gonoszságnak tartják ha Te megtartod.

Ezért internetes portálokon különböző "tényeket",cikkeket, írásokat közölnek arról, hogy miért is bűn Isten szemében a karácsony megünneplése és vannak olyanok is, akik akár plakátokon kampányolva hívják fel figyelmet arra, hogy a karácsony , drogot, paráznaságot, istenkáromlást, kicsapongást és a nyugati civilizáció minden bűnét hozza be az életünkbe.

És hát mivel természetesen a humanisták és az ateisták sem akarnak tőlük lemaradni ezért évről évre bepróbálkoznak a tiltakozásaikkal, azzal, hogy a közterületekről, miként lehetne a keresztyén karácsonnyal kapcsolatos jelképeket eltávolítani. És lehet, hogy ez a migráns helyzet is majd segítségükre lesz talán...Erről jut eszembe...tudjátok, hogy ha két ateista szembetalálkozik karácsonykor, akkor hogyan kívánnak egymásnak boldog ünnepeket? "Szia. Boldog semmit"

De visszatérve a témához, természetesen teljesen világos mi előttünk is, hogy a karácsony jelszava alatt, ami manapság folyik az nem egy Istennek tetsző dolog, hanem az üzleti érdekek,a kicsapongás és más bűnöknek melegágya. De az a tény, hogy világ ilyen mértékben megrontotta a karácsonyt, talán arra kellene, hogy indítson bennünket, hogy mi is elzárkózzunk ettől az ünneptől? Vagy megkérdezzem másként, van-e még létjogosultsága a Krisztus születéséről való megemlékezésnek? 

A válasz egy határozott IGEN, és miközben az IGENT kimondom, szeretném is cáfolni a karácsony kapcsán a leggyakrabban használt ellenérveket, tehát azokat az érveket, amikkel különböző keresztyének próbálják támadni ennek az ünnepnek a létjogosultságát. Természetesen az időhiány miatt nem tudok minden támadási pontra válaszolni, éppen azért csak a leggyakrabban felhozott érveket fogom most cáfolni.

1. „A karácsony pogány ünnep”

„Ez az egyik leggyakrabban hangoztatott érv a karácsony ellen amivel eddig találkoztam, hogy az egy pogány ünnep. Ezt több formában is próbálták már bizonyítani, én most csak  4-vádra szeretnék cáfolatot adni..ezzel kapcsolatosan...

1.„Krisztus nem is ekkor született.” Ez az érv minden bizonnyal igaz. Krisztus születésének pontos idejét (év, hó, nap) nem ismerjük. Bár a Gergely-naptárat(a Julianus naptár utóda) úgy szerkesztették, hogy Krisztus születésével induljon, ám mint később kiderült a számításokba hiba csúszott, ami miatt a jelenlegi legpontosabb újraszámítások szerint Krisztus korábban, tehát a jelenlegi időszámításunk előtt néhány évvel született. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg pld nem 2016 írunk Krisztus születése óta, hanem lehet már 2020-at, vagy 2024 et. Tehát előrébb vagyunk...

De hogyan jött elő, a december 25, mint Krisztus születésének napja? Tudjátok az az érdekes , hogy Krisztus születésnapi dátuma a húsvét ügyével párhuzamosan egyszerre merült fel. A latin egyházatyák (Tertullianus-szal az élen) Krisztus halálának napját március 25-ben határozták meg, a görög egyházatyák április 6-ban, ezért is van az eltérés az európai, és a pravoszláv húsvét illetve karácsony között.

Ehhez járult hozzá az a korabeli népszerű zsidó elképzelés, miszerint Isten prófétái ugyanazon a napon halnak meg, mint amelyik napon fogantak vagy megszülettek. Mivel emiatt Krisztus fogantatásának és halálának napját ezért azonosnak vették, így hozzáadták a szükséges a kilenc hónapot ,és el jutottak nyugaton a december 25-höz, illetve keleten a január 6-hoz.

Ám minden valószínűség szerint Krisztus nem ekkor született meg. A decemberi hónapban ugyanis Palesztinában esős időszak van, amikor is a pásztorok nem legeltették szabad ég alatt a nyájaikat – holott Krisztus születésének történetében a mezőn lévő pásztorok igen fontos szerepet töltöttek be. De az is lehet, hogy 2000 évvel ezelőtt más volt az időjárás ezen a környéken, és talán még is decemberre tehető Jézus születése. Erről beszélt egyszer egy videoban egy ismert kreacionista, Kent Hovind, aki történelmi bizonyítékokat sorolt fel arra, hogy 1500-2000 évvel ezelőtt Anglia híres volt a finom borairól, amit ott termesztettek. Mint tudjuk manapság angliában sehol nincs szőlőültetvény, mert az ottani időjárás miatt nem terem meg a szőlő. De volt időszak, amikor megtermett. de ez persze lényegesen nem bizonyít semmit.  Tehát hogy mikor is született pontosan Krisztus? Sajnos ezt nem tudjuk.

Azonban ez én úgy gondolom, hogy nem is annyira lényeges. Hiszen az igazi keresztyének ezen napon sohasem a dátumot ünnepelték, hanem azt, ami megtörtént. Vagyis nem az volt az érdekes, hogy mikor született meg Krisztus, hanem az, hogy Krisztus egyáltalán megszületett. Tehát az az érv, hogy Krisztus nem december 25-én született, nem zárja ki azt, hogy az év egy napján a mi Urunk testet öltésének örvendezzünk. Hiszen nagy dolog történt mivel: Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek. Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye, ami már megtörtént...

2.„Ekkor a pogányok a téli napfordulót ünnepelték.” Gyakran olvastam ezt az érvet, hogy december 25-e nagyjából a téli napforduló idejére esik, és az egyház valójában az ekkori pogány ünnepet akarta felváltani a karácsonnyal. Ezzel az elmélettel azonban több probléma is van. Egyrészt az, hogy nem december 25, hanem december 21 a téli napforduló ideje. Másrészt az ezt ünneplő germán népekkel az egyháznak még nem volt  kapcsolata akkor, amikor a karácsony ünneplésének szokása már rég elterjedt. A germánok megtérítése csak a 4. század vége felé kezdődött el, míg a karácsony, mint Krisztus születésének ünnepe, már jó fél évszázaddal korábban ünneplésre került. Vagyis a karácsonynak nem lehetett célja a napfordulós pogány ünnepek magába olvasztása – hiszen ezek még nem is voltak ekkor nagyon ismertek a Római Birodalomban.

3.„Az egyház a karácsonnyal a pogány Mithrász-kultusz ünnepét vette át.” Mások azt mondják, hogy december 25. a perzsa Mithrász-kultusz miatt lett a karácsony időpontja. Az érv lényegében ugyanaz, mint az előzőnél: a keresztyén egyház azért tette erre a napra Krisztus születését, hogy a pogány vallásokat magába olvassza.

Mithrászról tudni kell, hogy a regékben ő a felkelő nap istene, majd a perzsák közvetítéssel lesz a Római Birodalom egyik legnépszerűbb istenévé – különösen a katonák körében. Azonban december 25. nem tartozott hozzá eredetileg ehhez a kultuszhoz, mivel Aurelianus császár,csak Kr. sz.után  274-ben tette ezt ünnepnappá (az ünnep neve:Legyőzhetetlen Nap, SolInvictus). Vajon ezt az ünnepet vette volna át a keresztyén egyház? Ez sem valószínű.

A keresztyén egyházat ugyanis ebben az időben igen erősen üldözték. A korai keresztyének pedig mint tudjuk, inkább mártírhalált haltak, mintsem részt vettek volna a pogány császári kultuszokon. Amikor pedig december 25-ét, mint Krisztus születésének ünnepét kijelölték, a Mithrász-kultusz már rég eltűnőben volt. (Ha azonban mégis a napisten kultuszának időpontjára tették volna szándékosan a keresztyének ezt az ünnepet, akkor sem bizonyít semmi ez arról, hogy bármiféle pogány babonával akarták volna összekapcsolni a karácsonyt. Legfeljebb azt, hogy így szeretették volna azt háttérbe szorítani.)

4.„A karácsony egybeesett a római pogány szaturnáliával.” Végül még szoktak hivatkozni egy ókori római ünnepre, a szaturnáliákra. Ám ez sem nevezhető a karácsony elődjének. Ezen az ünnepen Saturnus isten mitikus aranykorára emlékeztek. Saturnus elsősorban mezőgazdasági isten volt, az őszi vetés védnöke. Az ünnepség majdnem egy héten át tartott, december 17-től 22/24-ig, hiszen ezzel Saturnus mitikus aranykorára emlékeztek meg. A népszerű ünnep alatt az emberek megajándékozták egymást, ettek, ittak, sőt pár napra a társadalom is a feje tetejére állt: az urak szolgálták ki rabszolgáikat. Saturnus templomában közlakomát tartottak államköltségen, ami az ünnepet időnként karneválszerűvé tette, ami bizonyára sokaknak adott alkalmat a lerészegedésre.

Vajon akkor ezt az ünnepet vette volna át az egyház? Testvérek egyáltalán nem! Az ókori egyházatyák írásából teljesen világos, hogy tiltották azt, hogy a keresztyének erkölcsi okokból részt vegyenek a szaturnálián. Nem akarták, hogy ilyen pogány ünnephez közük legyen a testvéreiknek. Ehelyett inkább azt mondták: „Míg mindenki más pogány isteneket ünnepel, hadd legyen meg a saját ünnepünk! Azt fogjuk ünnepelni, aki a legfontosabb az életünkben: a testté lett Istent, Jézus Krisztust.” A karácsony tehát sokkal inkább egy szaturnália ellenes keresztyén ünnep volt, nem pedig azt próbálta magába olvasztani.

Támadják a karácsonyt sokszor olyan érvekkel is, és ezt bizonyára már Ti is hallottátok, hogy: „A Biblia sehol sem szólít fel Krisztus születésének ünneplésére”

„Tehát ez azt jelenti, hogy van másféle ellenérv is a karácsonnyal szemben és itt a Bibliára hivatkoznak, és azt állítják, hogy nem biblikus. Ez alatt azt értik, hogy a Bibliában sehol sem találunk utasítást Krisztus születésének az ünneplésére.

Testvérek ez teljesen igaz, mert valóban nincs ilyen utasítás.  Azonban mégsem lehet valós érvként elfogadni a karácsony ellen. Először is azért nem, mert a Szentírás nem tiltja a karácsony vagy más ünnepek megtartását. Ugyanis az ókori zsidóságnak is voltak Istentől rendelt ünnepei, de ezek az ünnepek  most már nem érvényesek, hiszen Krisztusban teljesedtek be. Azt pedig tudjuk(de aki még nem tudta volna, most már az is tudni fogja), hogy az újszövetségi keresztyéneknek egyetlen „kötelező” ünnepe van, ez nem más, mint az Úr napja, azaz a vasárnapi közös istentisztelet. Azonban semmi sem tiltja a Szentírásban, hogy ne legyenek különleges alkalmak, amikor Isten munkájára emlékezünk. Sőt, a Szentírás maga is figyelmeztet, hogy bűn törvényeskedni ezen a téren. Róma 5,6-9...10-12

6Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. 7Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, 8mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. … 10Te pedig miért ítéled el a testvéredet? Vagy miért nézed le a testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélőszéke elé. 11Mert meg van írva: Élek én – így szól az Úr –, mert meg fog hajolni előttem minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. 12Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek.” (Róm 5,6-9.10-12)

Tehát nem bűn az, ha valaki nem tartja a karácsonyt, míg az sem bűn, ha valaki megtartja. Azonban testvérek  bűn elítélni a másikat azért, ha megteszi és azért is ha nem teszi meg.

Amúgy a hitvallásaink is elismerik a különleges ünnepeknek a létjogosultságát. A Westminsteri Hitvallás a következőt mondja az istentiszteletről szóló 21. fejezetben.

„A közönséges istentisztelet részei: a Szentírás tisztelettel való olvasása; az Ige tiszta hirdetése és lelkiismeretes hallgatása Istennek való engedelmességben, értelemmel, hittel és tisztelettel, a zsoltárok kegyelmes szívvel való éneklése, és a Krisztus által elrendelt sákramentumok helyes kiosztása és a velük méltón való élés. Különleges eseményekkor az istentiszteletnek más részei is vannak: vallásos eskük, fogadalmak, komoly böjtök és hálaadások. Ezeket szent és áhítatos módon kell használni.” (Westminsteri Hitvallás, 21.5)

Példának hozzák fel a westminsteri atyák Eszter történetét. Vagy a karácsony kapcsán említhetnénk az angyalokat és a pásztorokat, akik igenis ünnepelték Krisztus megszületését. Luk2 8-20

Legyen tehát egy helyes képünk az ünnepekről és így a karácsonyról is. A Szentírás nem parancsolja, de nem is tiltja, hanem helyet és szabadságot ad a Krisztus születéséről való megemlékezésre, hiszen az Ige testé lett....Gondoljunk bele újra...mire is emlékezünk karácsonykor? Mit is ünneplünk?

"Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek" ......... Úgy gondolom, hogy ezt méltó megünnepelni, és erre az eseményre mindenképpen emlékeznünk kell....

Vannak akik azt mondják, hogy a történelmi bizonyítékok is a karácsony ellen szólnak.

Sokan a történelemre próbálkoznak hivatkozni, hogy miért nem helyes megtartani a karácsonyt. Vannak, akik a korai keresztyénekre mások pedig református tekintélyekre hivatkozva teszik ezt. Természetesen azt készségesen elismerjük, hogy voltak olyan komoly keresztyének, akik nem ünnepelték a karácsonyt (sőt ma is vannak ilyenek). De úgy gondoljuk a történelmi érveket ha tüzetesebben  átvizsgáljuk, akkor kimondhatjuk, hogy nem volt egyáltalán egyetemes gyakorlat a karácsony elutasítása, az elmúlt 2000 év során, még ha néha egyik másik helyen ez elő is fordult.

A karácsony ellenzői szoktak így is érvelni: „A korai keresztyének nem ünnepelték meg a karácsonyt csak a 4 századtól. Nagy Konstantin  tette ezt kötelezővé, aki pogányságát ezzel is elakarta felettetni, hogy egy pogány ünnepet megkeresztelt és Krisztus születésének ünnepévé tette, és államvallássá tette a keresztyénséget is.”

Nos, több dolgot is tudok mondani ezzel kapcsolatban.

Először is a korai keresztyénség a negyedik századra már abszolút nem volt egy egységes mozgalom és nem Nagy Konstantin hozta be a romlást az egyházba. Másodszor Konstantin tényleg megveszekedett ellenségéve lett a pogányságnak, ezért a székhelyét is áttetette Konstantinápolyba és minden bálványt leromboltatott. De semmi bizonyíték nincs arra, hogy pogány istentiszteleti formákat tett volna keresztyénné. Amúgy nem ő hanem Theodosius császár tette államvallássá a keresztyénséget 379-ben. Ami pedig a karácsony megünneplését érinti 200 körül Alexandria Kelemen szerint már ünnepelték a karácsonyt,  bár  arról vita folyt hogy melyik napon is történjen az ünneplése. (Stromata, I, 21) 

Tehát jó pár  érvet sikerült megcáfolni a karácsony megünneplésével kapcsolatosan és látható, hogy a vádak nem igazak, vagy nem fedik a valóságot.

De beszéljünk arról is, hogy kell-e Karácsonykor ajándékot osztogatni? Szerintetek kell vagy nem?

Mert sokan azt állítják, hogy az ajándékozással a világot hozzuk be az egyházba. Valóban így lenne?

Hát testvérek erre azt tudom mondani, hogy ha úgy csinálunk mi is mindent, ahogyan a világtól látjuk akkor igen. De mint tudjuk.... nekünk van lehetőségünk másként is tenni, másként cselekedni...emlékezzünk csak......mikor Isten megadta a számunkra, hogy megtérjünk, akkor lényegében elvágta a bűn köteleit, ami a világhoz a bűnhöz láncolt minket, és ezáltal képessé tett minket arra, hogy ne cselekedjük az Istennek nem tetsző dolgokat.

Ezért ha te valóban azért akarod megajándékozni egy szerettedet mert Ő fontos a számodra, akkor miért ne tehetnéd meg és főleg miért nem Istennek tetsző módon? Gondoljunk bele egy kicsit.....Ha a pogányok különböző ünnepeiken-fesztiváljaikon mondjuk tejet isznak és megölelik hozzátartozóikat, akkor mi ne igyunk többé tejet és nem merjük egymást megölelni? Valóban ezt kellene cselekednünk?

Nem testvérek, igen is gyakoroljuk karácsonykor az ajándékozást de biblikus módon. Tudjátok, hogy keresztyénként karácsonykor mi kellene, hogy elsősorban eszünkbe jusson, főleg, ha ajándékról van szó? Hogy mit kaptunk mi, keresztyénként karácsonyra ajándékba. És tudjátok milyen ajándékot kaptunk mi mindannyian? Magát Istent kaptuk ajándékba, az Úr Jézus Krisztust! Isten Önmagával ajándékozott meg minket. Testé lett....mi értünk....Hát kell ettől nagyobb ajándék? Kell ettől jobb ajándék? Vagy kell ettől drágább ajándék? ...én úgy gondolom, hogy nem...

A világ és a Sátán pont ezt az ajándékot akarja kilopni a szívünkből. Ugyanis a tárgyi ajándékokkal lényegében Istennek ezt a csodálatos ajándéknak a fényét akarja a Sátán elhomályosítani a mi szemünk elől. Hogy ne lássuk az igazi ajándék csillogását, az örökké tartó ragyogását.  És testvérek belegondoltatok már abba, hogy mi ezért a csodálatos ajándékért soha nem írtunk Istennek levelet...Soha nem kértük ezt Tőle, Ő ugyanis önként adta... Elgondolkodtál már rajta egyszer is, hogy mekkora kincset is kaptunk Istentől?

Van akkor a Karácsonyi ajándékozásnak Bibliai alapja? Én úgy gondolom, hogy Igen van..... Ezt az ajándékot kell elsősorban továbbadni a szeretteinknek...akik még nem látják a világtól az igazi és fényes ragyogását, akik még most is meg vannak kötözve a bűnben, és nincs lehetőségük mást csak a bűnt cselekedni...Nekik van a legnagyobb szükségük erre az ajándékra...mond el nekik karácsonykor, hogy mit tett Isten értük...mondjuk el nekik az örömhírt, hogy Jézus meghalt az Ő bűneiért is...mondjuk el, hogy ma még tart a kegyelem ideje...ma még jöhetünk hozzá...

De azt sem felejtsük el testvérek, hogy csak akkor tudunk hitelesen erről az ajándékról beszélni másoknak, ha az ajándéknak a csillogása a mi életünkben is látszik. Ha nem csak beszélünk nekik Krisztusról, hanem mivel ismerjük Őt, ezért úgy éljük az életünket, ahogyan Neki tetszik.. nem képmutató módon, tehát ahogyan a világnak, rokonnak, barátnak, szomszédnak, családtagnak...hanem ahogyan Krisztusnak tetszik....

Tehát mit is adhatok Karácsonykor még keresztyénként másoknak..... Mi az amit én adok másoknak, ha én már megkaptam a legnagyobb ajándékomat Istentől? Még adhatjuk  magunkat....Mert másoknak ránk van szüksége...a gyereknek szüksége van a szülőre, a férjnek szüksége van a feleségre, a feleségnek szüksége van  a férjre....tehát,időt...alkalmat..lehetőséget kell adni.., hogy el tudjuk mondani nekik is az örömhírt...hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme.....

Jobb adni mint kapni...ha mi már megismertük Krisztust...akkor Őt kell bemutatnunk másoknak...a gyerekeinknek,családtagjainknak...ismerőseinknek, barátainknak.. hiszen erre hívott el minket Isten...hogy építsük az Ő országát.....

Testvérek így a végéhez közeledve az előadásnak, még egy pár szót ejtenék arról is, hogy mi is kell egy jó karácsonyhoz?

És még mielőtt bárkinek a fejében beindulnának a gondolatok, hogy :" 5 kg csirke hús ,3 kg disznó hús, tojás tejfel...stb... Másra gondolok...

1...Nincs karácsony Jézus nélkül, nincs karácsony Krisztushoz jövetel nélkül...Ha Krisztus nincs ott, akkor az a karácsony testvérek semmit nem ér, akkor értéktelen, akkor felesleges, olyan...mintha megrendeznék a foci vb-t csapatok és játékosok nélkül.. Nagy értelme lenne ugye? Tehát a karácsony Krisztusról kell, hogy szóljon és arról, hogy úgy mint a napkeleti bölcsek, mi is Krisztushoz kell, hogy járuljunk, a mindenség Urához, a testé lett igéhez, a Szentháromság második személyéhez.

2...Nincs karácsony a karácsony örömüzenete hirdetése nélkül sem...Tehát hirdetni kell a karácsony örömüzenetét...Luk 2,15-17

És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala.

Tehát testvérek ne felejtsük el hirdetni az örömhírt mindenkinek, pont úgy, ahogyan a pásztorok is tették, ne felejtkezzünk meg arról, hogy ez a mi kötelességünk is Karácsonykor. Közhírré tétetik... megszületett a Megváltó 2000 éve.....

3.Ami ugyan olyan fontos, hogy nincs igazi karácsony Isten dicsőítése és imádása nélkül... 20.ver Luk2  evang...  A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott.

Ne felejtsünk el tehát Istennek hálát adni ezért a csodálatos tettéért, ne felejtsük el Őt dicsérni, áldani , magasztalni, hiszen Ő az egyetlen ebben a világmindenségben, aki megérdemel minden hálát és minden dicséretet.

Tehát miért is ünnepeljük a karácsonyt testvérek?

"Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt

Tit.2,11-14

Tehát ez az ige legyen a szívünkbe a karácsony kapcsán, hogy erre emlékezzünk, ne felejtsük el azt, hogy mekkora hatalmas ajándékot is kaptunk mi Istentől, és erre az ajándékra gondoljunk egész karácsony alatt, és még utána is, ne hagyjuk, hogy a világ és a sátán kikapja ezt a szívünkből......Amen

Kozma István

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com