HOGYAN LEHETSZ ISTENFÉLŐ ALKALMAZOTT

2017.06.25 07:22

HOGYAN LEHETSZ ISTENFÉLŐ ALKALMAZOTT
(A 10 Parancsolatra alapozva)
1. Egyedül az Úrban bízz!
Senkiben ne bízz, csak Istenben. Az emberek csalódást fognak okozni. Isten teremtett, és csodás terve van az életeddel. Ő tökéletesen jó, így nem tesz rosszat és tökéletesen bölcs, így nem fog hibázni sem. Bővelkedj az ő békességében! (Péld 3,5-6)
2. Egyedül Istent imádd!
Ne csinálj a munkádból, a cégedből, a főnöködből istent! Ha ugyanis így teszel, Istent féltőn szerető féltékenységre ingerled, és végül vele bonyolódsz majd harcba. Akár meg is akadályozhatja, hogy elérd a céljaidat addig, amíg le nem dönti bálványaidat. (2Móz 20,5)
3. Isten nevét tisztelettel használd!
Ne beszélj csúnyán! A tiszta szavak a tiszta szívből származnak! Ha munkatársaid előtt keresztyénnek mondod magad, de azt hallják tőled, hogy az Úr nevét hiába használod, káromkodsz vagy csúnyán beszélsz, akkor képmutatónak fognak gondolni. (Mt 15, 17-19)
4. Dolgozz hat napot és pihenj a hetediken!
Mielőtt újabb szabadságot vennél ki, tedd fel magadnak a kérdést „Megtartom az Úr napját?” Isten már adott neked 52 szabadnapot, mely összesen 7 hetet tesz ki. „Reálisak az elképzeléseim a munkáról, pihenésről, nyugdíjról?” Ha hetente pihensz egy napot, elkerülheted a kiégést. (1Móz 3,17-19)
5. Tiszteld a főnököd, és engedelmeskedj neki!
Engedelmeskedj a főnöködnek és tiszteld őt, mert nem tudhatod, hogy milyen lehet a helyében lenni! Emellett a legmagasabb beosztású főnököd maga Isten. Szolgáld őt hűséggel a munkahelyeden, és megtapasztalod az áldását! Ha azonban a főnököd valami olyat kér tőled, ami illegális vagy erkölcstelen, ki kell állnod amellett, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embereknek! (Ef 6,5-8)
6. Védd és tiszteld az emberi életet!
Az érzelmi, értelmi, fizikai vagy lelki zsarolásnak, visszaélésnek és erőszaknak semmi keresnivalója a munkahelyen… persze máshol sem! Nincs jogod hozzá, hogy bármilyen módon visszaélj a főnököd, munkatársaid, alkalmazottaid, vásárlóid vagy beszállítóid bizalmával. (1Tessz 3,1-2)
7. Légy hű a házastársadhoz!
Az emberek egy része, ha nem kapja meg otthon a figyelmet, amit szeretne, valaki mástól akarja majd azt, pl. a munkahelyén. Tartsd tiszteletben a házasságban tett esküvésed azáltal, hogy elkerülöd a viszonyokat. Nagyon kívánatosnak tűnnek, nagyon valóságosak és nagyon gyakoriak. Emellett nagyon erkölcstelenek és rendkívül pusztítóak! (Mt 19,8-9)
8. Ne vedd el, ami a másé!
A lopás a munkahelyen sokféle formát ölthet. Lophatunk dolgokat, pénzt, időt, termelékenységet és örömöt a munkaadónktól és másoktól. Ne tedd tönkre a becsületed azzal, hogy lopsz. (2Kor 7,1-2)
9. Ne hazudj másokról!
Ne terjessz történeteket a főnöködről, vagy munkatársaidról, és ne terjessz pletykákat a céges hatalmi játékok kedvéért sem. Azért vagy ott, hogy só és világosság legyél, nem bors és sötétség! Az igazság végül mindig napvilágot lát, és ha hazudsz végül szégyen és feddés lesz az osztályrészed. (2Pt 2,10-13)
10. Elégedj meg azzal, amid van!
Az elégedettség nem azt jelenti, hogy nem lehetnek Istentől kapott céljaid, de azt igen, hogy naponként megelégszel azzal, amit ő ad. Az elégedettség ritka erény napjainkban, pedig leírhatatlanul felszabadító! Az anyagiasság, az előléptetések hajhászása, mások hátba támadása, az elégedetlenség érzelmi, szellemi, anyagi és lelki megkötözöttséghez vezet. (1Tim 6,6-11)
-- ismeretlen szerző
Forrás: www.emailministry.org
Fordította: Somogyi Viktória

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com