Hamis kegyelem

2016.01.21 15:54

                                                        Hamis kegyelem?

Jakab:2,19 Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

Vajon mi a különbség az ördögök hite és a mi hitünk között? Ki tudná megmondani? Hiszen itt Jakab azt állítja, hogy az ördögöknek is van hite? Miben hasonlít a miénkhez, és miben különbözik?(az üdvözítő hit más, mint amiben az ördögök vagy az átlagemberek hisznek) Az ördögöknek megvan az ismeretük, tehát tudják, hogy mi a helyes, és mit kellene cselekedni...de nem teszik, amit Isten elvár tülük  és mit tesznek?Rettegnek

Miért rettegnek?Mert nincsen kapcsolatuk az Istennel,nincsen rendben az életük

Az első, hogy az ördögök nem csak hiszik, hanem tudják is, hogy Isten létezik,de mégis arra törekednek, hogy ezt elferdítsék, bemocskolják, vagy hiteltelenné tegyék ezt az információt. Az ördög hisz a Biblia igaz voltában, és éppen ezért akarja eltüntetni a világból valamilyen módon...mindegy hogy hogyan,csak egy a cél, hogy hiteltelenné tegye, és hamissá Isten igéjét. A lényeg, hogy a Bibliával ne foglalkozzanak az emberek...minden mással lehet....de a Bibliával ne! Vagy esetleg lehet ezzel is...csak ne úgy...tehát a lényeget hagyjuk ki belőle...erre törekszik. Régen volt időszak, hogy halálbüntetés járt még a Biblia birtoklásáért is, ez is a sátántól volt, persze manapság más, tehát kifinomultabb módszereket kénytelen alkalmazni a sátán hogy az embereket távol tartsa, vagy összezavarja a Biblia igazságaival kapcsolatosan..A Sátán nem csak azt tudja, hogy a Biblia igaz..hanem jól ismeri is..pld a pusztában mikor Jézust kísértette meg, a Bibliából idézett...emlékszünk igaz?  "angyalainak parancsol felőled, hogy kézen hordozzanak és ne üsd lábad a köbe" ...de nem fejezi be a teljes mondatot, azt már nem idézi, hogy hogy van tovább...féligazságok, hamisítványok..ezt tárja elénk manapság is...tudja mit kell idézni, és tudja mit kell kihagyni, hogy a saját hazugságát alá tudja támasztani..

A bukott angyalok, mindig tudják, hogy kik azok az emberek, akik az üdvösség útját hirdetik...mi vajon ezekkel a dolgokkal mindig olyan tisztában vagyunk mint ők? Ebben azért nem lennék biztos teljes mértékben. Mivel az ördögök jobban ismerik a bibliát mint mi, ezért tudják azt is, hogy milyen pontokon támadható...mint pld  az utászok-mérnökök, ha fel akarnak robbantani mondjuk egy hidat, akkor előtte megnézik a tervrajzok alapján, hogy melyek a leggyengébb pontjai, és ha megvan,akkor oda fogják helyezni a robbanóanyagot,mert így nem kell az egész hidat keresztbe kasba telerakni dinamittal...akkor is összeomlik...Így van ezzel sok keresztyén hite is..

Miközben készültem otthon a bibliaórára a hamis kegyelemmel kapcsolatosan, akaratlanul is a hamis pénzek jutottak először az eszembe. Talán egyszer Géza testvérem is beszélt már a hamis pénzekről így egy két szót, és nekem sem rémlett hirtelen jobb hasonlat, mivel sajnos tény, hogy van hamis pénz, ezt tudjuk biztosan és azt is tudjuk, hogy a világ tele van hamis dolgokkal, éppen ezért sajnos vannak olyan emberek  is akik a hamis, tehát nem az igazi kegyelmet hirdetik másoknak. Bizonyára ti is voltatok már bankokban vagy pénzintézetekben, ahol főleg a nagyobb bankók képei ki vannak rakva nagyított képen, és több pontban is fel van rajtuk tüntetve, hogy hogyan lehet beazonosítani, hogy a pénzt ami a kezünkben van az jó pénz-e, tehát nem hamis. Tehát azt vizsgálja meg  a pénztáros vagy a banki tisztviselő, hogy nem-e akarjuk őt átverni egy hamisítvánnyal. Biztos láttátok már azt is hogy a képeken nyilak mutatják az azonosító jegyeket, ami alapján akár mi laikusok is ki tudjuk nagy általánosságban szűrni a hamis pénzt tehát meg tudjuk különböztetni az igazitól. Van rajta pld. fémszál, vízjel,dombornyomás és még sorolhatnám, de a lényege, hogy minél több védjegy van egy pénzen, minél több védjeggyel van ellátva, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nehezebben lehet hamisítani tehát megtéveszteni vele a mindennapi használóját minket embereket.

Nálunk, Krisztus követőinél igen hasonló a helyzet, hiszen a különböző hamis tanításokkal szemben nekünk is van egy nagyon jó szűrőnk, mondhatom úgy is, hogy van saját uv fényünk ami több ponton és teljesen nyílván valóan ki tudja szűrni a számunkra a hamis tanításokat,pontosabban azt, hogy igaz-e amiről a prédikáló prédikál, vagy hazugságot  vagy esetleg fél igazságokat próbál velünk elhitetni. Testvérek ez a szűrő számunkra  pedig a Biblia. Vajon ismerjük-e annyira a bibliát, mint kellene? Vajon ismerjük-e Isten úgy, ahogyan Ő szeretné, hogy ismerjük... Bár forgatnánk még többet naponta mint ahogy most tesszük....

De visszatérve, a banki dolgozókat nemcsak felkészítik,de mondhatnám azt is, hogy ki is képezik a hamis pénzek kiszűrésére-megtalálására. Hiszen ha nagyon sok hamis pénz kerülne forgalomba egy országban, az akár az egész ország gazdasági helyzetét képes lenne destabilizálni és ezáltal akár munkahelyek szűnnének meg, és ez az ország, ahol sok hamis pénz lenne forgalomban elveszítené a más országokkal szembeni kereskedelmi bizalmát is és akár csődbe is mehetne.

Képzeljük el azt az esetet, hogy egyik napról a másikra megszűnnének a pénzeken az azonosító jelek, tehát amelyek igazolnák hogy ez a pénz, igazi pénz, így az emberek nem lennének képesek megkülönböztetni az igazi pénzt a hamistól. Szerintem komoly gondok adódnának mindenképp.

Hát...valahogy így van a keresztyén ember is a különböző hamis tanításokkal-ígéretekkel szemben, mikor nem jártas az igazság felismerésében, mivel ahelyett, hogy a Bibliát, Isten szent és tévedhetetlen igéjét olvasná, felcseréli a Szentírást különböző kiadványokkal, újságokkal, cikkekkel, írásokkal, amit bárhol, de persze elsősorban mivel modern világban élünk az interneten fel tud lelni. Biztos egyet értettek velem abban, hogy a Sátán egy igen okos teremtménye Istennek! Nemhiába teremtette Isten arkangyalnak-angyalfejedelemnek. Sokkal de sokkal okosabb mint bármelyik ember a földön, éppen ezért így, kapásból képes bárkit manipulálni csakis azért, hogy becsapjon minket és távol tartson amennyire csak lehet Istentől. Sok esetben sajnos, ezeknek az írásoknak amiről az imént beszéltem a java része tőle ered. Hiszen eltökélt célja, hogy ott és akkor ahol csak teheti zűrzavart keltsen. Nem azt állítom most ezzel, hogy nem lehet számunkra a Biblián kívül mást olvasni, mint pld  keresztyén könyveket vagy keresztyén folyóiratokat, írásokat stb...sőt...személy szerint igen hasznosnak tartok nagyok sok kiadványt, mint pld a presbiteriánus kiadó gondozásában megjelent könyveinket :) és persze más kiadványokat is...de, szeretném kiemelni, hogy ezek a segédanyagok nem a Biblia helyettesítésére szolgálnak, hanem a kiegészítésére! Ne cseréljük le ezért a Bibliánkat semmilyen könyvre vagy folyóiratra, még csak ne is helyettesítsük Isten igéjét mással. De a Biblia mellé már viszont nyugodtan olvassunk megfelelő ellenőrzött helyről jövő írásokat.

Hiszen hatalmas a különbség. Az a keresztyén, aki nem olvas napi szinten Bibliát, talán olyan lehet mint mondjuk egy bantu néger (bocsánat a hasonlatért)akit kihoznak az őserdőből, röviden elmondják neki a pénz miértjét-lényegét, aztán beteszik másnap egy repülőtéri pénzváltóba, ahol különböző nemzeti valutákat kell váltogatnia vagy beváltania az ügyfél kérésének megfelelően, és ezt közben úgy teszi, hogy soha senki nem mondta el számára azt a tényt, hogy van hamis pénz is.

Ő csak egyet lát, mégpedig azt, hogy ez is pénz, meg az is pénz.... ez dollár tehát zöld, ez forint tehát piros...most csak mondtam egyet....nem fogja érteni a különbséget a hamis és az igaz között. Az a keresztyén is így vab ezzel, aki nem olvasója a Bibliának rendszeresen...ez is ige, meg az is ige...de hogy melyik a hamis vagy az igaz...azt nem tudja.

Van olyan keresztyén ismerősöm, aki évek óta így él, az internetes írásokból ismerné meg felé Istent, és közben rengeteg hamis információ birtokába jut. Ezek a hamis infók pedig folyamatos zavart idéznek elő nála mikor előjönnek gyakorlati dolgok a keresztyénsége megélésével kapcsolatosan, mert nem képes az igazi mérce-tehát a Biblia kellő ismerete nélkül megítélni az igazságot és cselekedni vagy tenni azt, ami Istennek kedves.

És pont az ilyen személyeket vagy ehhez hasonló embereket céloz meg a Sátán a hamis kegyelem hirdetésével........... De beszéljünk arról, hogy mi is az a hamis kegyelem?

A napokban került elém egy szöveg pontosabban egy kép amelyen ez a szöveg állt:

"A hamis próféták és a hamis tanítók neked mindig arról fognak beszélni, hogy Isten milyen nagyon szeret téged, csakhogy népszerűek legyenek. Soha nem fogják elmondani, hogy a bűneidet el kell hagyni, vagy a hit harcát harcolnod kell, és soha nem fognak önmegtartóztatásról vagy böjtről beszélni neked. Hízelgő beszédeikben a keresztyénség egy rózsaszín buborék, amiben téged nem érhet semmi baj. Tartsd magadat távol tőlük, mert HAZUDNAK!"

Igen elgondolkoztatott ez a szöveg,hiszen miről is van szó tulajdonképpen? Vannak emberek, akik azzal töltik el a mindennapjaikat, hogy más embereket félrevezessenek, pontosabban nem az igazi kegyelmet hirdessék nekik, hanem azt a fajta kegyelmet, amit nem Krisztus, hanem a Sátán kínál. Nagy szavak ezek részemről? Én úgy gondolom hogy nem, és meg is szeretném indokolni, hogy miért is nem tartom igazságnak amit hirdetnek ezek az emberek, pontosabban miért is hamis kegyelmet hirdetnek szerintem.

Röviden 7 pontban foglaltam össze a gondolataimat a tanításaikról amelyekkel személyesen is találkoztam.

1. Az első pont amit állítanak a hamis kegyelem hirdetői, hogy egyenrangúak vagyunk vagy leszünk Istennel!

Igen, egyenrangúak- állítják, mivel új teremtés vagyunk Krisztusban, és akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai.

Csupán azt felejtik el e hamisság állítói, hogy Isten mindig is a Teremtő volt és lesz és marad is, mi pedig mindig is teremtmények leszünk akik függünk Istentől, a Teremtőtől. Soha nem lehetünk és nem is leszünk Vele egyenrangúak. Ezt a fajta úgymond istenné válást a keleti filozófiák tanítják, ha jól tudom azok akik hisznek a lélekvándorlásban, hiszen az a vallás azt tanítja, ha egyszer megvilágosodol, és megérted a mindenséget, te is istennel eggyé válsz, tehát magad is isten leszel. Ha jól emlékszem a mormon vallás is tanít valami hasonlót.

2. A második dolog amit ki szeretnék emelni a tanításukból, hogy ők már nem "csak" Krisztus követők, tehát nem csak keresztyének, hanem ők többek ettől, mivel ők Isten fiai. Mi egyszerű halandók, akik még nem éreztük meg, vagy nem értük el az újjászületés legmagasabb fokát, csupán másodrangú személyek vagyunk.

Tudjátok hasonló ez a fajta gondolkodás a lélekkeresztségben hívőkkel, akik szintén azt állítják, hogy bár van egy első megtérése a hívőnek, és ez bárkinek meglehet ez az első megtérés, de az igazi lélekkeresztség, ami nyelveken szólással vagy csodák tételével jár, ez már egy magasabb lépcsőfoka vagy talán a legmagasabb lépcsőfoka a  keresztyénségünknek.

Sajnos azt elfelejtik ezek a tanítók, hogy a cselekedeteinken látszik meg, hogy mennyire is vagyunk mi Krisztuskövetők, és ezek a cselekedetek árulkodnak arról,ha Krisztus megváltottjai vagyunk. Nem pedig a hangzatos szavak!

3. A harmadik pont, hogy szerintük nincs szükség bűnbánatra, sőt, nem csak hogy nem kell megbánni a bűneinket megtérésünk után hanem kifejezetten tilos! .......Hiszen Krisztus áldozata nem csak azokra a bűnökre adott bocsánatot, amiket megtérésünk ellőttig elkövettünk, hanem azokra a bűnökre is bocsánatot adott, amit megtérésünk után el fogunk követni. Éppen ezért ha már egyszer ki van fizetve az ár, akkor miért tartsunk bűnbánatot? Azt állítják, hogy a bűnbánattal lényegében megkérdőjelezzük Krisztus áldozatának elégséges voltát.

Bár abban igazuk van, hogy Krisztus áldozata minden bűnűnkre bocsánatot biztosított, tehát az örök életünk nincs veszélyben, de arról elfeledkeznek, hogy mikor a Szentlélek munkája által, megértjük, hogy bűnt követtünk el Istennel szemben és ezt megbánjuk, és harcolunk a bűneinkkel, ezzel az Isten iránti szeretetünket és tiszteletűnket igazoljuk és támasszuk alá, valamint azt, hogy mi igen is a Krisztuséi vagyunk és úgy szeretnénk élni mint Ő. Mit mond a Jakab levele?  Jalab 2,18 "De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet."

Tehát bármilyen szép és rózsaszín dolgokról beszélnek is, a hit, cselekedetek nélkül mint tudjuk halott!

4. Azt tanítják mindenkinek, hogy mindegy hogyan élsz, hogyan viselkedel, akkor is a menybe fogsz kerülni, mert Isten maga a szeretet Jézus Krisztus által. Te csak higgy, és a menybe kerülsz.

A Szentírás ezzel szemben azt tanítja, hogy a jó fa jó gyümölcsöket a rossz fa pedig rossz gyümölcsöket terem. A Máté evangéliumából olvasok fel egy részt, a Mt 7, 17-19 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.

Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élsz.....

5.Azt állítják, hogy a betű öl. A 2Kor.3:6 hozzák fel példának:"; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.

Jelen ige alapján, azt tanítják, hogy nem kell a Szentírást olvasgatni, mert az a fontos, amit Isten a lélek által üzen neked. A lélek pedig majd naponta megmondja, hogy mit is kell neked tenned vagy cselekedned.

A legnagyobb baj testvérek ezzel a tanítással, hogy elfelejtik azt a fontos dolgot, hogy Isten ezt az igét a farizeusok tanításaira értette, mivel ők voltak azok, akik lélek nélkül próbálták magyarázni Isten tanítását, és ezek a tanítások valóban így nem voltak semmire sem valók.

Érdekesség még ezeknél a tévtanítóknál, hogy bár azt tanítják, hogy a betű az megöl, mégis előszeretettel vesznek ki a Szentírásból olyan részeket vagy  szakaszokat, amelyek az ők téves tanításaikat alá tudják támasztani. Ilyenkor persze rájuk a "betű öl" nem érvényes.

6. Állítás, hogy nincs szükség egyházi szolgákra, sőt úgy igazából még gyülekezetre sem.

Ha ez igaz lenne, kérdem én, miért alakultak Krisztus feltámadásától kezdve gyülekezetek , miért állítottak az apostolok e gyülekezeteknek élére megfelelő vezetőket (véneket,püspököket-presbitereket) ? Miért kockáztatták az életüket csupán azért hogy együtt legyenek?  Ebből is látszik, hogy az emberi büszkeség és a lustaság az ami a legjobban motiválja az ilyen embereket, hiszen nem kell és nem is akarnak maguk felett senkit sem elismerni, senkinek nem akarnak számadással tartozni azért, hogy hogyan élik meg a keresztyénségüket, a hitüket, a mindennapjaikat. Azt csinálnak és akkor amit csak akarnak,mert nem merik felvállalni a számon kérhetőséget.

7.És végül a hetedik pont a mindenki kivétel nélkül üdvözülni fog és a menybe kerül tanítás hirdetése. Erre azért van szükségük,...... hogy az első 6 állítást igazolni tudják.

A hamis kegyelmet hirdetők olyan korlátlan szabadságban akarnak élni, ami csakis Istennek a szuverén joga! Tehát ezt a teljes és abszolút szabadságot, csakis Isten birtokolja, az Ő kiváltsága, mivel Isten valójában nem függ és nem is függött soha senkitől és semmitől ellenben az emberrel, aki teremtmény csupán, tehát mi emberek, még keresztyénként is Istentől függünk, sőt....minél előrébb haladunk a megszentelődés útján, annál jobban Rá támaszkodunk és Tőle várunk mindenre útmutatást és megoldást az életünkre.

Azt a fajta abszolút szabadságot, amit jelenleg egyes extra kegyelmet hirdető keresztyén gyülekezetek, vagy adott esetben keresztyének hirdetnek, a Sátán ígérte meg az embernek. Emlékeztek? Az Édenben azt mondta a kígyó, ha esztek a tiltott gyümölcsből, olyanok lesztek mint Isten..... A mai napig a Sátán suttogja ezeket a szavakat az emberek fülébe, és itt ezalatt keresztyén füleket is értek, hogy te ne hallgass senki ember fiára, mert téged Krisztus mindentől és mindenkitől szabaddá tett.....Nincs feletted senki más csakis Isten....hányszor és hányszor találkozunk ugye ezekkel a kijelentésekkel, és sajnos látjuk és tapasztaljuk a mindennapi életben azoknál az embereknél, akik kijelentik, hogy ő felettük csakis Krisztus áll, hogy igen, a Sátán ma is eredményes munkát végez sajnos, mert az ember, a hiúságán keresztül nagyon könnyen támadható.

Ezek az önjelölt próféták,elmondják neked elferdítve, hogy mi az Isten akarata,de soha nem szólítanak fel arra, hogy te is cselekedd az Úr akaratát,és ők sem fogják ezt tenni....Éppen ezért kerüld őket, olvasd a Bibliát naponta, és előbb vagy utóbb te is képes leszel arra, hogy meg tudd különböztetni az igaz tanítást a hamis tanítástól és tanítótól.. Adja az Úr, hogy úgy legyen...

Ámen                                                                                                                                        Kozma István

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com