Hogyan készüljünk az Úrvacsorára?

2015.12.02 08:48

1.Önvizsgáló szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (1Kor.11:28)

2.Komoly szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Mát.22:11)

3.Értelmes szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (1Kor.14:5,Róm.12:1)

4.Vágyakozó szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Luk.22:15)

5.Ha felkészülve akarunk eme jegyekkel élni,bűnbánó szívvel kell jönnünk. (Zak.12:10)

6.Őszinte szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (2Krón.30:19-20)

7.Krisztus iránti szeretetben égő szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Én.2:5)

8.Alázatos szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Én.2:1, Ézs.57:15)

9.Emelkedett szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (1Kor.10:16)

10. Hívő szívvel kell jönnünk. (Zsid.11:27)

11. Jótékony szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk (1Kor 5:7)

12.Imádatos szívvel kell ide járulnunk. (1Tim 4:7)

13.Önmegtagadó szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk (Luk.17:10)

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com