Meghívó Húsvéti csendesnapokra

2016.03.22 19:25

Kedves testvérek!

Isten kegyelméből az idén 2016.-ban is együtt fogjuk tölteni és együtt fogunk emlékezni arra, hogy a Megváltónk feltámadott a halálból. Mindenkit várunk szeretettel aki szeretné keresztyén testvéri közösségben eltölteni a húsvétot.Nem fogunk locsolkózni, nem az lesz a cél,hogy testi eledellel töltsük meg magunkat, hanem inkább a lelki dolgokra szeretnénk helyezni a hangsúly. Több igehirdetés és közös beszélgetések is lesznek akár bizonyságtétellel,bizonyságtételekkel füszerezve. Itt a részletes program,mindenkit szeretettel várunk....

Húsvéti Konferencia, Kuklya

(2016. Március 26-28)

 

Szombat:

15: 00- Áhítat. (A tökéletes pap. Zsid.7) (Lőrinc Bertalan)

16: 00-Szünet

16:30- Csoportos beszélgetés

18: 00-Vacsora

19: 00- Előadás. (Az ígéretek beteljesülése.) (Gál István)

20:00- Ének tanulás, beszélgetés

22: Lefekvés

 

Úrnapja:

7: 00-Ébresztő

8: 00-Reggeli

10: 00-Előadás. (Tökéletes megbékéltető. Zsid.9) (Orosz Attila)

11: 30-Csoportos beszélgetés

12: 30-Ebéd

14: 30-Istentisztelet. (Tökéletes áldozat Zsid.10) (Lőrinc Bertalan)

15: 00- Csoportos

17: 00- Vetélkedő

18: 30-Vacsora

20: 00-Énektanulás

22: 00-Lefekvés

 

Hétfő:

7: 00-Ébresztő

8: 00-Reggeli

9: 00-Előadás. (Keresztyénség helyzete Krisztus feltámadása után) (Gál István)

10: 30- 11: 30. Csoportos Beszélgetés

11: 30-Ebéd

14:00- Áhítat (Szabadulás feletti öröm) (Orosz Attila)

15: 00-Hazaút

Részvételi díj: jövedelemmel rendelkezők 50 hr + út

                        jövedelemmel nem rendelkezők 25 hr + út

 

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com