Cikkek archívuma

2015.07.18 15:46
„És ne vígy minket a kísértésbe…” Máté 6:13   Sokan tévesen gondolnak erre az Igeversre. Egyesek ugyanis azt gondolják, hogy Isten visz minket a kísértésbe, bűnbe. Isten azonban senki sem kísért a Jakab 1:13 azt mondja: „Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten...
2015.06.20 07:36
                                        Ki a keresztyén? A keresztény szó háromszor szerepel az Újszövetségben...
2015.05.27 20:11
                                      „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért...
2015.05.09 07:49
 Öt krisztusi alapelv, avagy hogyan szeressük úgy a feleségeinket, mint Krisztus az egyházat….. "Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, hogy majd...
2015.05.02 08:51
Hogyan ünnepeljük meg az Úr napját? „Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...
2015.03.22 14:07
„Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.” Máté 5: 4             Amikor Isten megteremtette a világot azt olvassuk, hogy: „…látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.(1Mózes1:31) Nem volt bűn, halál, betegség és...
2015.03.19 07:20
El lehet e veszíteni az üdvösségünket?   Sok keresztyén könyv, igehirdető tanítja azt, hogy az üdvösség elveszíthető. Ez felfogás logikus következménye annak, hogy az ember kezében van az üdvösség. Mivel az ember bűnös és bármikor eleshet, nem tarthatja meg üdvösségét sem. Felmerül tehát e...
Tételek: 31 - 40 ból 50
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com