Cikkek archívuma

2017.01.07 09:40
Hogyan beszélj a pokolról egy toleráns korban? Az irodámban álló jól öltözött férfi nagyon világosan beszélt. Sikeres volt az anyagiak terén, három országban is élt már mielőtt betöltötte volna a harmincat. A családnak, amiben felnőtt, alig volt kapcsolata egyházzal, és alig volt fogalma a...
2016.12.23 07:41
                 Keresztyénként hogyan ünnepeljük a karácsonyt? Titusz 2,11-15 Közeledik a Karácsony, és bizonyára ti is észrevettétek azt, hogyha kimentek a városban, hogy az emberek szaladgálnak hatalmas szatyrokkal a...
2016.09.21 19:35
                    A gyülekezet nélküli keresztyén élet. .Szerintetek miért van szükség gyülekezetre?Miért szükséges a gyülekezeti tagság? legalább 3 okot soroljatok fel... 1.Krisztus teste így válik...
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2016.03.22 19:25
Kedves testvérek! Isten kegyelméből az idén 2016.-ban is együtt fogjuk tölteni és együtt fogunk emlékezni arra, hogy a Megváltónk feltámadott a halálból. Mindenkit várunk szeretettel aki szeretné keresztyén testvéri közösségben eltölteni a húsvétot.Nem fogunk locsolkózni, nem az lesz a cél,hogy...
2016.01.21 15:54
                                                  
2016.01.05 14:42
                                  A hűséges Isten! Zsolt 146, 1-10 Eljött az év utolsó napja, amit Isten kegyelméből most mi is együtt...
2015.12.20 17:19
Engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak-de kik is az igazi vezetők? Ezt a címet adtam a mai bibliaórának, de egy klasszikus ige versel kezdeném az alkalmat... Zsidók,13,17 :" Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék...
2015.12.02 08:48
1.Önvizsgáló szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (1Kor.11:28) 2.Komoly szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Mát.22:11) 3.Értelmes szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (1Kor.14:5,Róm.12:1) 4.Vágyakozó szívvel kell az Úrvacsorához járulnunk. (Luk.22:15) 5.Ha felkészülve akarunk eme...
Tételek: 11 - 20 ból 50
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Teológia

2017.07.09 20:11
IV. Isten nevei A. Isten nevei általánosságban Miközben a Biblia Isten több nevét is feljegyzi, beszél Isten nevéről egyes számban is, például az alábbi kijelentésekkel: „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2Móz20:7); „mily felséges a te neved az egész földön” (Zsolt8:2); „A milyen...
2017.02.11 17:50
                                                  
2016.08.13 12:06
Esküszünk, vagy nem esküszünk? -Ez itt a kérdés-     „Én, pedig azt mondom néktek: teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az Ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert...
2016.07.30 09:19
Szent Lélek vagy Szent Szellem?   „Formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. (1Móz. 2:7)                   Bizonyos...
2015.11.19 15:04
                                  Angyalok és démonok Zsolt.103:20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek...
2015.04.26 12:57
A szövetség „De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;             Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.” Zsolt....
2015.04.10 20:31
Az igehirdetés elsősége   „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemeik menyillását, hogy szabadon bocsássam a...
2015.03.26 14:18
A pokol   „És ha valakinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába...

Elérhetőség

Kárpátaljai Reformatus Presbiterianus Egyház Bogdan Hmelnickij út 52(a Magyar Konzulátussal szemben)
Beregszász
90200
0953691365 reformatuspresbiterianus@gmail.com